NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Cruciale rol voor binnenhavens in het TEN-T-netwerk

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is verheugd dat binnenhavens een prominente plaats krijgen in het Trans-Europese vervoersnetwerk. Dit is een erkenning van de Blue Ports als economisch belangrijke knooppunten en  een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. Immers, een zeehaven is zo goed als de bijbehorende achterlandverbindingen zijn!


De Commissie vervoer van het  Europees Parlement heeft zich deze week duidelijk uitgesproken over de cruciale rol van binnenhavens in het TEN-T-netwerk. Deze week waren de stemmingen over het transportfonds TEN-T in de transportcommissie van het Europees Parlement.  De Nederlandse binnenvaart en binnenhavens hebben een prominente plek in het EU- transportnetwerk. Er komt meer Europees TEN-T geld beschikbaar om bottlenecks in het vaarwegennet aan te pakken. Ook zijn belangrijke binnenhavens opgenomen in het TEN-netwerk. Multimodale knooppunten en goede overslagpunten zijn cruciaal om het vervoer over water te bevorderen.

Op voorstel van onze Europese koepelorganisatie European Federation of Inland Ports (EFIP) worden diverse belangrijke Nederlandse binnenhavens opgenomen in het kernnetwerk van de EU infrastructuur. Deze havens maken daarmee de komende jaren kans op Europese subsidie voor concrete projecten. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid in die regio´s, want binnenhavens zijn belangrijk voor de regionale economie. Verder is het voor de Nederlandse economie cruciaal dat de mainports Rotterdam en Amsterdam goed aansluiten op het Europese Transport netwerk.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft zich, samen met de European Federation of Inland Ports (EFIP), in de afgelopen maanden ingezet voor de belangen van de Nederlandse binnenhavens. DE NVB is blij dat deze inzet gezorgd heeft voor dit succes voor de binnenhavens.  Het bereikte resultaat is mede te danken aan de inzet van Europarlementariërs als Corien Wortmann en Peter van Dalen. Daarnaast worden in Brussel de belangen van de binnenvaart door de European Barge Union (EBU) op een uitstekende manier behartigd.

 

 

Go to top