Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB ‘on the road’

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens. Dit doet de NVB voor, maar vooral ook met de leden. NVB-voorzitter Eric Janse de Jonge heeft bij de start van zijn voorzitterschap een tour langs meerdere NVB-leden gemaakt. De NVB blijft in nauw contact met de leden. De afgelopen periode hebben weer een aantal waardevolle bezoeken aan NVB-leden plaats gevonden. Het uitwisselen van wederzijdse ervaringen, vertellen van de ambities van de NVB, maar vooral horen wat in de havens speelt, is essentieel voor een goed uitvoering van de strategische agenda van de NVB.

 

NVB en CBRB te gast bij Port of Amsterdam

Op maandag 17 augustus vond een werkbezoek plaats tussen de NVB, het CBRB en Port of Amsterdam. De NVB werd vertegenwoordigd door onze voorzitter, Eric Janse de Jonge, het CBRB door Robert Kasteel (directeur) en vanuit Port of Amsterdam waren Koen Overtoom (CEO), Milembe Mateyo (Havenmeester), Ab Cherribi (Public Affairs, secretaris BOZ) en Rob Smit (Manager achterland, binnenvaart en spoor / Bestuurder NVB) aanwezig. Milembe Mateyo is sinds september 2019  Havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en Directeur Centraal Nautisch Beheer.


Tijdens het gesprek is gesproken over zowel de actualiteiten rondom COVID-19  (zie persbericht PoA ) als over de strategische visies van de drie organisaties. Binnen de strategische visies onderkennen de drie partijen duidelijke raakvlakken, te weten op de thema’s digitalisering, bereikbaarheid, energietransitie en schone scheepvaart.


De betrokken partijen hebben afspraken gemaakt om elkaar te steunen in wederzijdse belangen waarbij specifiek in is gegaan op de rol en het belang van binnenhavens binnen de Logistieke Alliantie, een eenduidig label-systeem voor de binnenvaart en de riviercruise binnen de Green Deal en het belang om een veilige vaarweg te borgen voor beroepsvaart over het IJ / Noordzeekanaal in relatie tot recreatie op het water, een thema in de nieuwe gemeentelijke Havennota van Amsterdam. Het gesprek vond plaats in een fysieke setting met inachtneming van de anderhalve meter waarbij is afgesproken om het werkbezoek op jaarbasis te continueren.

 

NVB bezoekt de provincie Zeeland

Op 31 augustus bezochten voorzitter Eric Janse de Jonge en secretaris Lotte Janssen – Verschoor de Provincie Zeeland voor een kennismakingsgesprek met gedeputeerde van der Maas en de heer Erkelens. Naast de kennismaking was er ruimte voor een evaluatie en reflectie op het lidmaatschap van de Provincie Zeeland. NVB heeft toelichting gegeven op de strategische agenda 2020-2025 van de NVB en de uitvoering ervan. Begin 2020 zijn de werkgroepen gestart met de eerste twee thema’s van de strategische agenda ‘Digitalisering’ en ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’. Daarnaast hebben wij toelichting gegeven op het belang van het NVB netwerk en de goede samenwerking met collega-brancheorganisaties op nationaal en internationaal niveau. De leden van de NVB mogen van ons een faciliterende, informerende, stimulerende en vooruitstrevende houding verwachten van de vereniging. Provincie Zeeland ziet de voordelen van het lidmaatschap en heeft de wens uitgesproken de samenwerking met de NVB te willen voortzetten. Voor de verdere samenwerking zal de NVB bekijken hoe Provincie Zeeland in de komende periode nog meer voordeel kan behalen uit het lidmaatschap van de NVB.

 

NVB geeft presentatie bij werkbezoek Europarlementariërs aan Port of Zwolle

Op 4 september stond een bezoek van een aantal Europarlementariërs aan Port of Zwolle gepland. Wegens de gevolgen van COVID-19 is dit bezoek geannuleerd en zal dit op een later moment plaatsvinden.

 

NVB spreekt met Rijkswaterstaat

Dit najaar zal de NVB ook een afspraak hebben met Rijkswaterstaat. Ook hier wordt gezocht naar strategische samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van data delen.
 

Mocht u een bezoek van de voorzitter en secretaris van de NVB op prijs stellen, dan horen we dit graag van u. Uiteraard bent u ook altijd welkom bij de NVB in Rotterdam of elders in het land.

 

Go to top