Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vanaf 1 april kunnen ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord subsidie aanvragen

De Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend kunnen deze uitkering aanvragen. SpUk SLA is open van 1 april 2021 09:00 uur tot en met 1 november 2021 17:00 uur

Voor wie geldt de subsidieregeling?
Gemeenten en provincies mogen een uitkering aanvragen voor een eigen project. Ook mogen ze samenwerken en samen een aanvraag indienen. De samenstelling van de groep waarmee u aanvraagt mag per keer wisselen. U kiest zelf een penvoerder die onder andere de aanvraag doet, voor de communicatie zorgt en namens de samenwerking de uitkering ontvangt en verdeelt.

 

Welke projecten komen in aanmerking?
Per project kunt u subsidie aanvragen. Er zijn verschillende soorten projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, namelijk:

  • Emissieverlagende projecten
  • Pilotprojecten in diverse sectoren waaronder Binnenvaart en Binnenhavens
  • Overige projecten zoals innovatieve maatregelen, kennis- of adviesproducten, communicatie- en participatieactiviteiten

 

Wat zijn de voorwaarden?
De voorwaarden verschillen per project.

De uitkering bedraagt 50% van de kosten. De andere 50% betaalt u zelf of u zorgt voor andere financiering*.
De totale kosten van het project bedragen minstens € 25.000. Het maximum is afhankelijk van het soort project:

  • voor emissieverlagende projecten: maximaal € 500.000
  • voor pilotprojecten: maximaal € 500.000
  • voor overige projecten: maximaal € 100.000

* Let op: deze aanvullende financiering mag niet van Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke overheden komen (anders dan u zelf).

Meer informatie over de Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord leest u hier.

 

Go to top