NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Record overslag havenregio Amsterdam 2013

De zeehavens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad hebben 2013, volgens de voorlopige cijfers, afgesloten met een record overslag van ruim 95 miljoen ton. Dit is een stijging van 1% ten opzichte van 2012. Het vorige record stamt uit 2008 toen 94,8 miljoen ton werd overgeslagen.

De totale overslag van de Amsterdamse haven komt in 2013 uit op 78,5 miljoen ton. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2012 en eveneens een record. De groei vond met name plaats in de segmenten agribulk (+17%) en kolen (+14%). De import steeg met 3,5% naar 52,2 miljoen ton in Amsterdam. De export daalde met 1% tot 26,3 miljoen ton.

Overige Noordzeekanaal havens
De voorlopige overslagcijfers voor de overige Noordzeekanaalhavens tonen het volgende beeld: de overslag in IJmuiden is in 2013 licht gedaald (3,4%) tot 16,3 miljoen ton. De overslag in Beverwijk is gestegen met 9% tot ongeveer 260.000 ton, de overslag in Zaanstad steeg met 95% tot 230.000 ton.

Overslag belangrijke goederenstromen Amsterdamse haven
De overslag van natte bulk is gedaald met ongeveer 5% tot 41,1 miljoen ton. De overslag van droge bulk is met ongeveer 11% gestegen tot 33,7 miljoen ton. De overslag van containers en stukgoed steeg met 12% naar 3,7 miljoen ton vooral door de stijging van het stukgoed (+40%).

Het aantal bezoeken van zee cruiseschepen daalde licht naar 137 (2012:144). Door de harde wind moest een aantal cruiseschepen uitwijken naar een andere haven.

President-directeur Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam: “Ik ben bijzonder trots wat we met elkaar in 2013 hebben neergezet: de verzelfstandiging per 1 april 2013 waardoor we nu beter kunnen anticiperen op marktontwikkelingen en nu ook nog een nieuw record. Het herstel in de havenregio werd in 2010 ingezet, zet zich gestaag voort en dat zien we terug in deze mooie cijfers.”

Over Havenbedrijf Amsterdam
De Amsterdamse haven is de vierde haven van West-Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2013 ruim 95 miljoen ton goederen over waarvan circa 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 59.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 26.000 mensen in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam NV heeft de ambitie een slimme haven te zijn door op een duurzame, innovatieve manier waarde toe te voegen voor klanten en omgeving. Het havenbedrijf stimuleert groei bij bedrijven, waarbij zorgvuldig met beschikbare ruimte en kwaliteit van water, bodem en lucht wordt omgegaan. Als Port of partnerships werkt het Havenbedrijf Amsterdam intensief samen met partners in het bedrijfsleven, stad en regio. Voor meer informatie www.portofamsterdam.nl

 

 

Go to top