Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europese Commissie publiceert studies TEN-T corridors

Iedere lidstaat van de Europese Unie moet bijdragen aan de totstandkoming van Trans-Europese Netwerken. Dit ligt vast in het EU-verdrag. Ondersteund door het TEN-beleid moeten nationale netwerken zich ontwikkelen tot één Europees netwerk. Voor vervoer is dit beleid vastgelegd in Verordening no. 1315/2013 voor het Trans-Europese vervoernetwerk (TEN-T). In dit vervoersnetwerk  zijn 9 kernnetwerkcorridors  ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat de corridors effectief en efficiënt worden ontwikkeld is er per corridor een Europese coördinator aangesteld. Deze wordt ondersteund door een raadgevend forum, het  "Corridor Forum".

Huidige Europese infrastructuur
De afgelopen periode zijn er voor iedere corridor studies verricht naar de huidige status van de infrastructuur. Er is een tijdschema opgesteld voor het wegnemen van eventuele knelpunten en een overzicht gemaakt van beschikbare financiële middelen.  

Onderzoeksresultaten
Ter voorbereiding op de corridorbijeenkomsten die deze week plaatsvinden, heeft de Commissie de resultaten beschikbaar gesteld onder deze link. Er kan worden geklikt op de betreffende corridor, vervolgens scrolt u naar de onderkant van de betreffendepagina waar u een link vindt de studies.

Reacties zijn mogelijk
De documenten zullen deze week in Brussel worden besproken. We hebben begrepen dat de Commissie tot ongeveer twee weken na het forum opmerkingen zal accepteren. Voor 22 december zullen de werkplannen worden voorgelegd aan de lidstaten. Definitieve goedkeuring zal begin 2015 plaatsvinden.

 

Go to top