NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Werkprogramma 2021-2023 CEF Transport

Na overleg met de lidstaten heeft de Europese Commissie na de Connecting Europe Facility nu ook een driejarig werkprogramma voor transport vastgesteld. Dit werkprogramma vormt de basis voor drie gelijke jaarlijkse calls. Het budget bedraagt € 6 miljard euro per jaar, inclusief € 2,8 miljard enkel voor cohesielanden en € 330 miljoen voor militaire mobiliteit. Het geld is bedoeld voor de voltooiing en modernisering van het Europese transportnetwerk TEN-T, zoals het aanleggen van ontbrekende verbindingen en het oplossen van fysieke knelpunten. Maar ook voor vergroening en digitalisering van het goederentransport en reizigersvervoer. Nieuw is het veerkrachtiger maken van de transportinfrastructuur ten aanzien van klimaatinvloeden en rampen en de aandacht voor cybersecurity.

Green deal en Fit for 55
De opgave voor de transportsector is enorm. Alle investeringen moeten bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en het recent gepubliceerde Fit for 55 programma. Daarom is veel subsidie beschikbaar voor verbeteringen op het spoor en in vaarwegen en havens en minder voor wegen. Uitvoeringswerken moeten vooraf door specifiek onderzoek – climate proofing – aantonen dat ze geen negatieve effecten hebben op de klimaatdoelstellingen.

Daarnaast is elk jaar ruim € 500 miljoen beschikbaar voor schone brandstoffen voor alle modaliteiten via een aparte doorlopende call binnen de Alternative Fuels Infrastucture Facility met eigen voorwaarden, een eigen indienprocedure en eigen sluitingsdata. Anders dan bij de reguliere calls wordt de subsidie hier gekoppeld aan leningen of soortgelijke instrumenten van banken (blending). Voertuigen komen niet meer in aanmerking voor subsidie, alleen voor schepen wordt in een beperkt aantal gevallen een uitzondering gemaakt.

Calls
De eerste call gaat naar verwachting open op 16 september en sluit begin volgend jaar op 19 januari. Dat geldt ook voor de Alternative Fuels Infrastructure Facility waar 19 januari de eerste sluitingsdatum is, met om de 5 maanden een volgende sluitingsdatum.

Het volledige werkprogramma met alle topics en voorwaarden vindt u hier. In de call tekst kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Informatiebijeenkomsten – SAVE THE DATE
Eind september zal het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie CINEA een informatiebijeenkomst houden. RVO organiseert een online informatiebijeenkomst op 14 oktober ’s middags. Noteer dit alvast in uw agenda.

 

Go to top