NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EU subsidie voor havens en infrastructuur in het CEF 2 Transport programma

Binnen het EU-programma Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport is het mogelijk om EU subsidie te ontvangen voor het optimaliseren van (binnen)havens; op 12 september wordt de call 2022 geopend. Binnen CEF 2 Transport is er bijvoorbeeld aandacht voor projecten die de bereikbaarheid en mobiliteit van havens in Europa verduurzamen of verbeteren. Ook verstrekt de EU subsidie voor de uitrol van infrastructuur voor duurzame alternatieve brandstoffen en elektriciteit.

CEF 2 Transport (periode 2021-2027)
Eén van de doelen van de Europese Commissie (EC) is om het TEN-T (Trans-Europese Transport­Netwerk) verder te verbeteren en verduurzamen. Belangrijke schakels daarin zijn onder meer binnenhavens en binnenlandse waterwegen. Het in augustus 2021 gepubliceerde CEF 2 Transport werkprogramma - dat zich richt op de eerste 3 jaren van het CEF 2 Transport programma - geeft inzicht in hoe CEF 2 Transport binnenhavens kan ondersteunen middels een subsidiebijdrage.

CEF 2 Transport werkprogramma 2021-2023: binnenhavens/-vaart
In dit werkprogramma kunnen de volgende onderwerpen / projecten ten aanzien van binnenhavens in aanmerking komen voor subsidie:

  • Veilige toegang van binnenhavens naar binnenvaarwegen;
  • Infrastructuur in havens, waaronder shore-side elektriciteitsvoorzieningen (walstroom);
  • Havenontvangstvoorzieningen en infrastructuur voor het ontgassen van schepen;
  • Aansluiten of verbeteren van binnenhavens op weg- en spoornetwerken;
  • Bereikbaarheid: bijvoorbeeld hydrologische diensten, baggeren.

Daarnaast is binnen het thema binnenlandse vaarwegen aandacht voor het verbeteren en bouwen van infrastructuur (waaronder bruggen), digitalisering van infrastructuur, bereikbaarheid en de verbinding tussen waterwegen en maritiem transport.

Voor de uitrol van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur is er binnen het CEF Transport programma de zogeheten Alternative Fuels and Infrastructure Facility (AFIF). Hier bestaat de financiering uit CEF 2 Transport subsidie en een (EIB-)lening. Het AFIF onderdeel binnen CEF 2 Transport betreft een doorlopende call met meerdere deadlines (cut-off dates). De resterende deadlines zijn als volgt: 10 november 2022, 13 april 2023 en 19 september 2023.

CEF 2 Transport subsidiebijdrage en beoordelingscriteria
CEF Transport projecten zijn onder te verdelen in studies en works aanvragen (of een mix hiervan). Bij studies gaat het om onderzoeks- / voorbereidingsprojecten, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor uitvoeringsprojecten kan een works-aanvraag worden ingediend, waarbij het standaard subsidiepercentage maximaal 30% bedraagt (voor grensoverschrijdende projecten kan dit oplopen tot 50%). Het CEF 2 Transport onderdeel AFIF beschikt over afwijkende subsidiepercentages (infrastructuur voor waterstof en elektriciteit: 30%; LNG infrastructuur: 10%).

Een CEF 2 Transport subsidiebijdrage kan hoog op lopen tot tientallen miljoenen euro’s, waarbij - na een grondige evaluatie - alleen de beste projectvoorstellen / aanvragen worden geselecteerd. Zo moeten projectvoorstellen onderdeel uitmaken van het TEN-T netwerk, dat bestaat uit het Core Network en het Comprehensive Network. Daarnaast worden projecten beoordeeld op verschillende criteria: 1) maturity, 2) quality, 3) impact, 4) priority and urgency of the action en 5) catalytic effect of Union assistance. Daarnaast wordt door EU-agentschap CINEA gekeken naar de operationele en financiële capaciteit van de aanvrager.

Connecting Europe (TEN-T) Days
Op 28 tot en met 30 juni vinden de Connecting Europe Days plaats in Lyon (voorheen: TEN-T Days). Tijdens deze dagen komen diverse partijen bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van transport & mobiliteit te bespreken. Naar verwachting wordt tijdens dit EU evenement de uitslag van de CEF 2 Transport call 2021 bekend gemaakt.

Tijdpad CEF 2 Transport call 2022
Op 12 september wordt de call 2022 binnen het CEF 2 Transport-programma geopend. De deadline is vooralsnog niet bekend gemaakt.

Op 6 oktober organiseert RVO een informatiebijeenkomst in Nieuwegein over deze call (en over een aantal andere EU-programma’s, die subsidiemogelijkheden bieden voor projecten op het vlak van transport & mobiliteit). Klik hier voor meer informatie.

Naar verwachting zal ook een EU-agentschap CINEA een informatiebijeenkomst houden over deze call; de datum hiervoor is nog niet bekend gemaakt.

Opstellen en indienen van een aanvraag
Hezelburcht, geassocieerde organisatie van NVB, beschikt over ruime ervaring met EU-programma’s (inclusief CEF Transport) en kan ondersteuning bieden bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

​Wilt u meer weten over deze CEF 2 Transport call? Neem dan vooral contact op met adviesbureau Hezelburcht (Jeroen Plantinga MBA, EU Affairs Manager, j.plantinga@hezelburcht.com).

 

 

 

Go to top