NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB brengt kansen die de binnenhavens bieden onder de aandacht bij kabinetsformatie

Met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, klimaat en economie in het vooruitzicht, heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een brief gericht aan informateur Ronald Plasterk.

In deze brief benadrukt de vereniging de kansen die binnenhavens bieden bij het aanpakken van deze maatschappelijke vraagstukken en wat daarvoor nodig is.

De NVB staat klaar om actief bij te dragen en mee te denken met een nieuw kabinet over de kansen en inzet van de binnenhavens.

 

Go to top