NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nadere informatie 2020 CEF Transport MAP call

De Europese Commissie heeft in samenwerking met INEA op 14 januari  de 2020 CEF Transport MAP call toegelicht. Er is ruim € 200 miljoen subsidie beschikbaar. De call sluit op 22 maart.

Beperkte scope
Het beschikbare budget komt ten goede aan studies ter voorbereiding van projecten op ‘pre-identified sections’ op de TEN-T corridors en de havens op het kernnetwerk.

’Pre-identified sections’ in Nederland zijn:

  • Spoor: Hannover-Amsterdam/Rotterdam, Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam-Zevenaar-Oberhausen.
  • Waterwegen: Rijn, Waal, Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Maas, Gent-Terneuzen en de Rijn-Scheldecorridor.                       
  • Kernnetwerk havens: Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen, Moerdijk Almelo, Bergen op Zoom, Deventer, Hengelo, Nijmegen, Utrecht

De studies kunnen zowel betrekking hebben op de voorbereiding van CEF-projecten als voor de voorbereiding van projecten voor de Recovery and Resilience Facility.

De projecten moeten gericht zijn op de hoofddoelstelling opheffen van knelpunten, verbeteren van de interoperabiliteit van het spoor, overbruggen van ontbrekende verbindingen en infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in havens waaronder walstroom. De volledige call tekst vindt u op de website van INEA.

Online informatiebijeenkomst
De presentaties tijdens de virtuele informatiebijeenkomst kunt u hier nalezen en bekijken. Hebt u zelf nog vragen dan is het raadzaam zo snel mogelijk een vraag bij INEA uit te zetten via de helpdesk, INEA-CEF-transport-calls@ec.europa.eu.

Tijdlijn
Aanvragen kunnen uiterlijk op 22 maart ingediend worden. De subsidieverstrekking zal uiterlijk eind volgend jaar plaatsvinden, na de selectie van projecten in juli.

Project aanmelden
Alleen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ermee instemt kunt u subsidie aanvragen. Verzoeken voor de instemming moeten ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hoe en binnen welke termijnen leest u hier.

Het projectideeformulier dient u uiterlijk 15 februari bij RVO in te dienen om een afhandeling binnen de termijnen te kunnen garanderen.

 

 

Go to top