Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Grensoverschrijdend samenwerken loont binnen TEN-T

Op 29 juni heeft de Europese Commissie de voorgestelde resultaten van de Call 2014 (van 11 september 2014 tot 4 maart 2015) van de Connecting Europe Facility (CEF) gericht op het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T) onthuld. Door dit besluit, zal de Commissie 276 transport projecten financieren met een totaalbedrag van € 13,1 miljard. Van de meer dan zevenhonderd aanvragen, waren 100 projecten haven gerelateerd. De voorgestelde financieringsbeslissing moet nu nog formeel door de Connecting Europe Facility Committee geaccepteerd worden, zij komen bijeen op 10 juli 2015. De individuele subsidieovereenkomsten zullen dan worden voorbereid door het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) en later verstrekt aan de nationale en regionale overheden en bedrijven die projectvoorstellen indienden.

Beslissingscriteria
De projecten zijn geselecteerd op de toegevoegde waarde die zij met zich mee brengen. Daarbij is er ook gekeken naar zoveel mogelijk projecten die grensoverschrijdend te werk gaan. Daarnaast was het bij de besluitvorming erg belangrijk, hoe volwassen het project is. Hoe goed is het project voorbereid en kan daadwerkelijk uiteindelijk gaan leveren.

Grootste investeringsplan ooit op het gebied van transport
De projecten zullen burgers en bedrijven dienen, door het verbeteren van de infrastructuur en het verwijderen van bestaande knelpunten. De projecten zullen ook de bevordering van duurzame en innovatieve mobiliteitsoplossingen stimuleren. Ook zal er een enorme groei aan banen zijn en de economie een boost krijgen. Europees Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, was erg blij om het grootste investeringsplan ooit gemaakt door de EU op het gebied van transport te kunnen voorstellen.

Meer informatie

  • De volledige lijst van de geselecteerde projecten voor het Annual Work Programme is hier beschikbaar.
  • De volledige lijst van de geselecteerde projecten voor de Multi-Annual Work Programme is hier beschikbaar.
  • Het volledige persbericht van de Europese Commissie is hier te lezen.
  • De video-opname van de persconferentie door Violeta Bulc is hier te zien.

 

 

Go to top