NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Kansen voor de binnenvaart in het Noorden en de haven van Drachten

Op vrijdag 20 september 2013 organiseert de gemeente Smallingerland een symposium voor havenbedrijven, watergebonden

bedrijven, overheden en verladers over de kansen voor binnenvaart in het Noorden en de mogelijkheden van de

haven van Drachten. Het symposium is onderdeel van het havenevenement dat wordt georganiseerd in het kader van het

Skûtsjejier 2013.

 

Aanleiding voor het symposium is het project “Vaarweg Drachten” waarin gezocht wordt naar een breed gedragen oplossing

voor de verbetering van de bereikbaarheid via het water door de mogelijke aanleg van een nieuwe vaarweg.

Het doel van deze dag is om een beeld te geven van de kansen voor de binnenvaart in het Noorden en wat dat voor het vestigingsklimaat in de haven van Drachten betekent.

Hier (Uitnodiging Symposium) vindt u informatie over het programma en de locatie.

 

Go to top