Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Subsidieregeling schone scheepvaart Stadsregio Arnhem Nijmegen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een subsidieregeling schone scheepvaart. Op deze website kunt u meer informatie lezen en zijn de toelatingscriteria en een aanmeldformulier te vinden. In deze brochure is alles beknopt samengevat.

 

Doelstelling

De stadsregio Arnhem Nijmegen wil verbetering van de luchtkwaliteit bereiken. Te nemen maatregelen moeten dan ook regionaal effect hebben.

 

Doelgroep

De subsidieregeling is bedoeld om binnenvaartondernemers, rederijen, verladers, bunkerstations, baggeraars en havens te stimuleren om te investeren in verduurzaming van de scheepvaart.

 

Planning en beschikbare budget

Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014 de resultaten moeten uiterlijk 1 december 2014 zichtbaar zijn. Er is maximaal € 100.000 per project beschikbaar. Er is minimaal € 650.000 beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij schonescheepvaart@destadsregio.nl

 

Go to top