NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Geslaagde bijeenkomst van de IJsselmeeralliantie

Binnenhavens als schakels van het noorden

De IJsselmeeralliantie, die op 25 juni 2012 werd opgericht, hield op donderdag 8 november een congres in Drachten. De bijeenkomst was goed bezocht en er waren levendige discussies. De wens van dit havennetwerk in Noord Nederland is:

  • IJsselmeeralliantie als kennisplatform voor het noorden;
  • IJsselmeeralliantie faciliteert de vorming van clusters van binnenhavens;
  • Vanuit sociaal-economische samenhang starten met havenvisie en uitwisseling;
  • Professionele exploitaties, sturen op belang;
  • Bundeling havendiensten en havenbedrijven.

Hiervoor zal er in een viertal clusters gewerkt worden. De ervaring met samenwerkende havens in Limburg, was inspirerend en een voorbeeld. De volgende presentaties werden gegeven


 

Go to top