Havenoverleg Limburg

De ProvincieLimburg hecht veel belang aan kennisontwikkeling en informatieoverdracht tussen de diverse betrokkenen rondom de Limburgse binnenhavens. Hiervoor is het Havenoverleg Limburg in het leven geroepen.

Het havenoverleg Limburg is ontstaan na de presentatie van het rapport Economisch belang binnenhavens Limburg in 2005.  De Provincie hecht veel belang aan kennisontwikkeling en informatie overdracht tussen de diverse betrokkenen rondom de Limburgse binnenhavens.  Voor het havenoverleg worden overslagbedrijven, grote verladers, gemeenten, Rijkswaterstaat, binnenvaartsector en logistieke organisaties uitgenodigd. Het havenoverleg vindt één keer per jaar plaats.
  
De presentaties Havenoverleg van 24 januari 2012 treft u aan in de rechter kolom op de website van de Provincie Limburg 

 

Go to top