Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenbeveiligingsplan

Een aantal gemeenten met een binnenhaven, waar een zeeschip kan komen, zijn door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu geïnformeerd dat men, in het kader van de Havenbeveiligingswet, een Havenbeveiligingsplan op dient te stellen. Hiertoe is door de meeste gemeenten, aan wie dit gevraagd is, een risicoanalyse voor de haven gedaan, waarmee het Ministerie akkoord is gegaan.

We kunnen ons voor stellen dat voor veel gemeenten, die verder weinig of niets te maken hebben met zaken als ISPS, het opstellen van een Havenbeveiligingsplan niet tot de dagelijkse werkzaamheden behoord. Aan het Ministerie hebben we aangeboden dat de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens desgewenst voor binnenhavens een masterclass over dit onderwerp zou kunnen organiseren. Onduidelijk en onzeker is of hiervoor budget beschikbaar gesteld zal worden.  In afwachting van een reactie van het Ministerie informeren we u over een eerder ontwikkelde Port Facility Security Toolkit. Deze is ontwikkeld door Aon in samenwerking met de haven van Rotterdam. De Port Facility Security Toolkit biedt havenfaciliteiten met een risico-evaluatie, een actieplan en een Port Facility Security Plan binnen een beperkte periode. Voor meer informatie verwijzen we u naar deze website.
Voor de geïnteresseerden is er ook een  Security toolkit voor logistieke keten, zie hiertoe deze website.

 

Go to top