Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Marktconsultatie voor het Walstroomcollectief

Nederland en Vlaanderen hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs. Om hieraan te kunnen voldoen, zullen de CO2-emissies van alle sectoren, inclusief mobiliteit, aanzienlijk moeten afnemen. Voor de scheepvaart is het gebruik van koolstofarme energiedragers, zoals elektriciteit en waterstof, een belangrijk onderdeel van de strategie. Om schepen van deze alternatieve energiedragers te voorzien dient er voldoende tank- en laadinfrastructuur beschikbaar te zijn. Hiervoor zijn doelstellingen opgenomen in het Klimaatakkoord.

Ontwikkelingen in het walstroom eco-systeem volgen zich razendsnel op. De afgelopen jaren is al veel gebeurd, maar vanaf 2023 staan er nog meer ontwikkelingen op het programma. Om als walstroom faciliterende partij in de toekomst de juiste voorzieningen te realiseren, is inzicht in ontwikkelingen in de markt, eisen aan producten en standaarden en innovaties van belang.

Het volgende hoofdstuk in walstroomboek wordt nu geschreven. Port Solutions Rotterdam is recent gestart met de marktconsultatie in opdracht van het Walstroomcollectief. Deze marktconsultatie is gericht op het vergaren van de juiste informatie uit de markt, om vervolgens te gebruiken voor mogelijk toekomstige aanbesteding vanuit opdrachtgevers vanuit het walstroomcollectief.

Wie en wat is het Walstroomcollectief?
Het Walstroomcollectief is een informele samenwerking van havens, havengemeenten, provincies en vaarwegbeheerders uit Nederland en Vlaanderen (zie afbeelding). In de afbeelding is te zien waar de partijen van het Walstroomcollectief zich bevinden. Het collectief heeft duurzame havenontwikkeling hoog op de agenda staan en gaat gezamenlijk de uitdaging aan om de komende jaren de juiste walstroomvoorzieningen op de juiste plaats te realiseren. Het collectief heeft op ongeveer 1.100 locaties behoefte aan walstroomvoorzieningen. Op deze locatie zijn veelal meerdere walstroomvoorzieningen nodig. De doelstelling is om deze voorzieningen voor 2030 aangelegd te hebben.

Om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers uit het Walstroomcollectief bij een mogelijke toekomstige aanbesteding de juiste vraag aan de markt kunnen stellen, wordt eerst een marktconsultatie uitgevoerd. Het doel van deze marktconsultatie is informatie inwinnen over de manier om een mogelijk toekomstige aanbesteding van walstroomvoorzieningen optimaal kan worden voorbereid.

Verder beoogt het Walstroomcollectief met deze marktconsultatie een goed beeld te krijgen van de mate van interesse en de mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt en de dienstverlening. Zo komt het Walstroomcollectief tot een haalbaarheidsinschatting en randvoorwaarden van een eventuele opdracht in de toekomst.

Doel van marktconsulatie
Het doel van de marktconsultatie is verder om:

  • Vroegtijdig marktpartijen te betrekken bij en te interesseren in de mogelijke aanbesteding;
  • De eigen uitgangspunten en aannames van het Walstroomcollectief te toetsen;
  • De eigen ideeën en oplossingsrichtingen van het Walstroomcollectief te toetsen;
  • Inzicht te verkrijgen in beschikbare ervaring en het marktaanbod;
  • Een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën van marktpartijen;
  • Een beeld te krijgen van de interesse van de markt in de mogelijke opdracht.

Port Solutions Rotterdam streeft ernaar om eind kwartaal 1 van 2023 de markconsultatie af te ronden en zo de deelnemers van het Walstroomcollectief heldere informatie te verstrekken omtrent de vragen die bij mogelijke aanbestedingen gesteld kunnen worden aan de markt. Op deze wijze wordt de volgende stap gezet naar realisatie van de juiste walstroomvoorziening op de juiste plaats.

Meer informatie is te vinden op de website van Port Solutions Rotterdam.

 

Go to top