Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Rijksbegroting 2023: NVB benadrukt noodzaak bereikbaarheid achterland

Rijksbegroting 2023: NVB benadrukt noodzaak bereikbaarheid achterland

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is blij dat de Nederlandse overheid de noodzaak inziet van onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet. Het extra geld wat in de Rijksbegroting hiervoor is uitgetrokken is dringend nodig. De bereikbaarheid van het achterland en de daarin gelegen havens is niet altijd gegarandeerd. De urgentie om te zorgen voor een robuuste en goed onderhouden infrastructuur is groter dan ooit.

 

Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig houden: dat staat voorop bij het werk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het in stand houden van een robuust hoofdnetwerk van vaarwegen. Via het Mobiliteitsfonds investeert de Minister door middel van aanleg en benutting in dit netwerk, in binnenhavens en in de maritieme toegang van zeehavens om een goede en betrouwbare bereikbaarheid over water van de economische kerngebieden te realiseren.

 

In de Rijksbegroting 2022 was voor onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet voor het jaar 2023 een bedrag begroot van € 460.281.000,-. In de Rijksbegroting 2023 is dit bedrag € 591.958.000,- Voor onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet in 2024 een bedrag van  € 744.527.000,- begroot.[1] Geld wat dringend nodig is. De noodzaak van onderhoud en vernieuwing van het vaarwegennet is meer dan duidelijk. De scheepvaart wordt geconfronteerd met een constante stroom van storingen bij veel Nederlandse sluizen, met ongewenste stremmingen als gevolg. De bereikbaarheid van het achterland en de daarin gelegen havens is niet altijd gegarandeerd.

 

De droogte in 2022 leert dat een goed bereikbaar achterland niet altijd vanzelfsprekend meer is. Weersextremen vanwege de klimaatverandering zijn van grote invloed op de bevaarbaarheid van vaarwegen en leggen kwetsbaarheden van verbindingen bloot. Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen. Dit geldt óók onder extreme omstandigheden, zoals bij droogte of extreme regenval. Een goed bereikbaar achterlandnetwerk en binnenhavens vergt een robuuste, goed onderhouden én toekomstbestendige infrastructuur. Modal shift van weg naar water en groei van veilig en klimaatvriendelijk vervoer over water is alleen mogelijk als de leverbetrouwbaarheid door de binnenvaart is gegarandeerd.

 

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens roept de minister op werk te maken van een voortvarende uitvoering van de ambitie in het Coalitieakkoord voor de periode 2021 - 2025. Dat betekent een maximale inzet op goede verbindingen voor de binnenvaart én een goede bereikbaarheid van het hele land. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn van groot belang voor ons welzijn en onze welvaart.

 

[1] Bronnen: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023 - Artikel 18 Scheepvaart en Havens - tabel 59; Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023 - Artikel 18 Scheepvaart en Havens - tabel 51.

 

Go to top