NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwsbrief Blueports Limburg

In het door de Provinciale Staten van Limburg vastgestelde Goederenvervoerplan staan logistiek en multimodaliteit centraal. De binnenvaart en binnenhavens hebben daarbij een belangrijke rol. In de Havennetwerkvisie 2030 wordt het provinciale beleid in Limburg voor de binnenhavens verder geconcretiseerd. Regelmatig brengt de provincie Limburg een nieuwsbrief uit met informatie die relevant is voor de binnenhavens. Hier (icon Nieuwsbrief Blueports Limburg nr 4) kunt u de laatste nieuwsbrief lezen. Belangrijke onderwerpen zijn de activiteiten van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) over de mogelijkheden van financiële steun uit Europa voor Nederlandse havens. Verder is het onderzoek naar een facilitair havenbedrijf in Limburg ook iets wat met grote interesse wordt gevolgd door zowel de NVB als door provincies en gemeenten die ook nauwer willen samenwerken. De nieuwsbrief staat ook op deze website.

 

 

Go to top