NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vervoer over water houdt Nederland bereikbaar

In dit artikel bij het NVB-Nieuws informeerden we u over de Nederlandse lobby van 24 organisaties voor investeringen in infrastructuur. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft kansen en knelpunten op de Nederlandse vaarwegen in kaart gebracht.
 

COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie EVO, de Vereniging Van Waterbouwers, het Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart, Koninklijke BLN Schuttevaer en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Deze organisaties vinden transport over water een essentiële schakel in de Nederlandse economie. Het is een voorwaarde voor de positie en groei van de mainports, levert een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid en levert een positieve bijdrage aan het behalen van milieudoelstellingen.

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegennet dat alle economische kerngebieden, steden en conglomeraties met elkaar verbindt. Van het totale transportvolume binnen Nederland vindt 37 % over water plaats en er is voldoende ruimte om dit uit te breiden. De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste en modernste van Europa. Het is daarom van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk goed op peil te houden, aan te passen en waar nodig op te waarderen om groei te faciliteren.

Deze icon notitie beschrijft de kansen en de bottlenecks van transport over water. Binnenkort zullen de COV partners met de Minister van Infrastructuur en Milieu spreken over verbeteringen van de Nederlandse natte infrastructuur en de daarmee samengaande maatschappelijke voordelen.

 

Go to top