Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havens Wanssum en Roermond aan de slag met Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

Op 3 juni jl. heeft de masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ digitaal plaatsgevonden. De werkgroep ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’, bestaande uit Movares en DGMR, heeft tijdens deze interactieve masterclass het thema duurzaamheid en haar aspecten uiteengezet, waarna ingezoomd is op de ontwikkeling én doorontwikkeling van ‘duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’. In dit artikel leest u over de vervolgstappen die de werkgroep dit najaar zal nemen.a

 

De input, die tijdens de interactieve sessie is opgehaald, is gebruikt om de handreiking en tooling door te ontwikkelen. Ten behoeve van het ontwikkelen van ‘duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ faciliteren de handreiking en tooling binnenhavens bij:

  • Het bewustwordingsproces van de nut en noodzaak voor het ontwikkelen van een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid;
  • Het formuleren van het ambitieniveau met betrekking tot het ontwikkelen van duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid;
  • Het reflecteren op het huidige havenbeleid en;
  • Het bepalen van de vervolgstappen (roadmap) die nodig zijn om een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid te ontwikkelen.

 

Start praktijktoepassing

Inmiddels zijn de handreiking en tooling gereed voor de praktijktoepassing. Op 7 oktober organiseert de werkgroep een startoverleg met de binnenhavens van Wanssum en Roermond. Beide binnenhavens nemen deel aan de praktijktoepassing. Tijdens de praktijktoepassing zal de werkgroep de handreiking en tooling in samenwerking met Wanssum en Roermond havenspecifiek maken.

Het doel van de praktijktoepassing is tweeledig. Enerzijds staat het ontwikkelen van een duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid aan de hand van de havenspecifieke handreiking en tooling in Wanssum en Roermond centraal. Anderzijds wordt de praktijktoepassing en de leerervaringen die met de beide binnenhavens worden opgedaan, benut om de handreiking en tooling nog beter aan te laten sluiten bij de wens en behoefte van binnenhavens tijdens het proces van het ontwikkelen van duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid.

 

Evaluatie en terugkoppeling

De praktijktoepassing zal de werkgroep – samen met de binnenhavens en de NVB – evalueren. Op basis van deze evaluatie zullen de handreiking en tooling gefinaliseerd worden. Graag informeert de werkgroep u over de uitkomsten van de praktijktoepassing en de (geoptimaliseerde) handreiking en tooling tijdens de masterclass ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’. Deze masterclass zal plaatsvinden op een moment aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar. Daarover zullen wij u op een later moment informeren.

 

 

 

Go to top