Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB geeft opdracht onderzoek ontwikkeling Binnenhavenmonitor

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) constateert dat er een brede behoefte aan betere cijfers en statistieken is. De NVB laat onderzoeken of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden door ontwikkeld naar een Binnenhavenmonitor.
In het rapport "Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie" staan de onderzoeksresultaten van een studie, die in 2004 in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) door TNO en de Erasmus Universiteit is uitgevoerd. Eind 2012 is het economisch belang van de binnenhavens i.s.m. de Erasmus Universiteit geactualiseerd. Het rapport "Blue Ports, de onmisbare schakels" maakt duidelijk dat de (in)directe toegevoegde waarde van de Nederlandse binnenhavens € 13,2 miljard groot is. Met de inzichten van dit soort onderzoeken kunnen Nederlandse binnenhavens op een volwaardige wijze worden meegenomen in economische besluitvorming over infrastructurele projecten.


Nieuw onderzoek
Eén van de aanbevelingen van de aan de Erasmus Universiteit afstuderende onderzoeker in 2012 was om een dergelijk onderzoek met een frequentie van één of twee jaar te doen. De NVB wil laten onderzoeken of de methode die gebruikt is, een combinatie van een top-down- en een bottom-up onderzoek, kan worden door ontwikkeld tot een Binnenhavenmonitor.
Mark-Heijster
De NVB heeft Mark Heijster, een bij de Erasmus Universiteit afstuderende masterstudent, de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de beste en een handzame methode is om het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens (twee)jaarlijks te kunnen updaten.
Het advies van het onderzoek wordt bepaald aan de hand van eerdere methoden die zijn gebruikt om economische effecten van havens te bepalen. Naast de Blue Ports-studies valt te denken aan studies die reeds gedaan zijn door andere Europese havens. Maar ook van binnenlandse monitoren, zoals de Zeehavenmonitor en Maritieme monitor, zal worden onderzocht of de methodes kunnen bijdragen aan de verbetering van de huidige methode. Er zal ook een uitvoerige literatuurstudie worden geschreven om onderzoek naar de bepaling van economische effecten duidelijk te maken.
Verder zal ook dieper worden ingegaan op het onderzoek naar voorwaartse economische effecten. Dit zal zich voornamelijk richten op containerterminals. De huidige Blue Ports methode richt zich alleen op de achterwaartse economische effecten van binnenhavens, om een completer beeld te krijgen van de economische impact wordt getracht om ook voorwaartse effecten in kaart te brengen.
Ten slotte zal ook worden onderzocht of de methode ‘europaproof’ kan worden gemaakt, waardoor meerdere Europese binnenhavens dezelfde manier van economische impact bepalen.
 

Waarom een Binnenhavenmonitor?
De NVB is er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de Mainports, Greenports en Blueports onontbeerlijk is. Een Binnenhavenmonitor is onder meer van belang voor:

  • Beleidsmakers, ontwikkelaars en onderzoekers.
  • Het verkrijgen van bestuurlijk inzicht in het economisch belang en de werkgelegenheid voor regionale economie;
  • Afwegingen van regionale beleidsprioriteiten (wonen, recreatie, economie);
  • Beleidsbepaling door beheerders zeehavens en (de)centrale overheden;
  • Monitoring beleid;
  • Juiste keuze van investeringen in vaarwegen en infrastructuur (belang knooppunten).

 

Go to top