Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Van start met thema Digitalisering - Kwartiermaker aangesteld

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB de strategische agenda voor 2020 – 2025 opgesteld, die is vastgesteld tijdens de ALV in oktober 2019.

Digitalisering is één van de vijf belangrijkste thema’s in deze strategische agenda. Een effectieve inzet van data(systemen) ten behoeve van een optimale keten, een goede afwikkeling scheepvaart, en een voorspelbaar beheer en onderhoud is het hoofddoel van dit thema en daarmee willen we vaart maken. Daarom hebben we een kwartiermaker digitalisering aangesteld en is er al goed nieuws te melden.


Kwartiermaker Digitalisering
De kwartiermaker zal functioneren als aanspreekpunt, als spin in het web en als aanjager. Er gebeurt al heel veel in de havens op het gebied van digitalisering, maar er is grote behoefte om samenhang aan te brengen tussen alle digitaliseringstrajecten en om opgedane kennis te delen. Een paar vragen aan kwartiermaker Chris van der Meulen.


Wie ben je?
Mijn naam is Chris van der Meulen, ik ben verbonden aan het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Ik houd me daar vooral bezig met projecten op het gebied van energietransitie en emissies met digitalisering. Ik woon in het prachtige Rotterdam, maar ik ben uiteraard veel op pad voor werk.
 

Wat staat er te gebeuren in 2020?
De NVB wil grote stappen zetten op het gebied van digitalisering. We hebben inmiddels een inventarisatie gemaakt, nationaal en internationaal, op alle relevante onderdelen van digitalisering. Denk hierbij aan: ‘Wat kan digitalisering betekenen voor efficiëntie? Welke systemen of platformen komen in aanmerking voor gebruik door binnenhavens? Is het gebruik van de blockchain een zinvolle optie? Wat kan digitalisering betekenen voor concurrentieverhoudingen, voor duurzaamheid? En nog vele andere vragen.’ We hebben nu een zo goed als compleet beeld waarover we in gesprek willen gaan met de binnenhavens en haar stakeholders.

 

Wat wil je bereiken met het digitaliseringsprogramma? 
Het gaat natuurlijk niet om wat ik wil, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de binnenhavens zelf een aantal keuzes gaan maken dit jaar. Dit proces zal ik begeleiden en faciliteren, want niet alle havens hebben dezelfde behoeften. Het is dus van belang om hierin goed samen te werken zodat het gemeenschappelijk belang wordt gevonden. Een voorbeeld: ‘Niet alle havens hebben baat bij systemen die middels “machine-learning” voorspellingen maken voor ETA’s en ETD’s van schepen. Niet alle havens hoeven containers te tracken, niet alle havens hebben ook een aansluiting op het spoor. Maar er worden nu wel systemen gebouwd waar dit soort modules onderdeel van zijn. Havens moeten in staat zijn aan te sluiten op dergelijke systemen wanneer dat opportuun is.’


Wat verwacht je van de komende jaren?
Ik verwacht dat het een mooi jaar wordt waarin we een degelijk programma kunnen aanbieden voor de binnenhavens.


Wat bedoel je met ‘degelijk’?
‘Degelijk’ in de zin dat er niet alleen gestudeerd wordt op wat de havens nu allemaal nodig hebben. Het wordt geen haven-navel-staren. We kunnen best meerdere dingen tegelijkertijd. We kunnen concrete stappen zetten voor de komende twee jaar en tegelijkertijd gezamenlijk onderzoeken welke digitale toekomst het best past bij de verdienmodellen van de toekomst. En hoe digitalisering zelf de verdienmodellen richting geven. Het programma stelt de leden van NVB in staat op basis van de beste informatie de beste keuzes te maken met betrekking tot hun digitale toekomst.


Bijdrage programma Digitalisering Binnenhavens
​Eind 2019 is door de NVB, in samenwerking met de kwartiermaker, een aanvraag ingediend bij Connekt voor een financiële bijdrage voor het opstellen en deels uitvoeren van het programma Digitalisering Binnenhavens. Connekt is een uitvoeringsorgaan van de Topsector Logistiek. Afgelopen week heeft de NVB hierover goed nieuws ontvangen en de bijdrage vanuit Connekt is voor 2020 zeker gesteld. Dit geeft de NVB nog meer slagkracht om op een zorgvuldige wijze een programma op te stellen en uit te voeren.

 

 

 

Go to top