Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Op koers met de strategische agenda! - Uitvoeringsnotitie

In 2020 is de NVB, samen met leden en relevante partners aan de slag gegaan met de vijf thema’s van de strategische agenda. Rekening houdend met de prioritering die de NVB-leden aan de thema’s hebben gegeven, maar ook met maatschappelijke ontwikkelingen, heeft de NVB zich gefocust op een verstandige en uitvoerbare start van deze strategische agenda in 2020. 


In het startjaar is vooral gewerkt aan:

  • samenwerking
  • visie en lobby
  • digitalisering
  • duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid
  • kennisdeling
  • communicatie.


Na het eerste uitvoeringsjaar van de strategische agenda ligt de NVB op koers. In 2021 continueert de NVB de inzet op samenwerking, visie, lobby, kennisdeling en communicatie, gericht op een grotere slagkracht en meer invloed, en daarmee een positieve bijdrage op de voor binnenhavens belangrijke thema’s.


Uitvoeringsnotitie
Er is een uitgebreide uitvoeringsnotitie geschreven over de waarin de NVB terug kijkt op het eerste uitvoeringsjaar en schets kort de ambities voor de vereniging in 2021.


 

 

 

Go to top