NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB onderzoekt wijze inning en grondslagen havengelden

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) voert in opdracht van Connekt en in het kader van het programma IDVV een onderzoek uit. Het gaat om een project met de naam ‘Verkenning wijze inning havengelden’ bij havenbeheerders. Doelstelling van de NVB is om een bijdrage te leveren aan een win-winsituatie voor de binnenvaartondernemer en de havenbeheerder.

Dit project wordt uitgevoerd binnen het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. In dit programma wordt gewerkt aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg. Onderdeel van het programma zijn maatregelen die zich richten op het stimuleren van diensten en logistieke concepten, waarvoor een betrouwbare informatie uitwisseling tussen binnenvaart schippers en marktpartijen noodzakelijk is. Een verbetering en/of uniformering van de inning van binnenhavengelden past binnen deze kaders. Het kan zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten en draagt bij aan een verbeterslag van informatie.

Het project ‘Verkenning wijze inning havengelden’ kent drie delen:

 1. Inzichten verkrijgen d.m.v. het uitzetten van een enquête bij de leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de leden van de Vereniging van Havenmeesters in Nederland (VHN). De enquête bestaat uit vragen over de volgende onderwerpen:

  • Grondslagen binnenhavengeld
  • Inning binnenhavengeld
  • Tegenprestatie voor het binnenhavengeld
  • Oplossingsrichtingen en peiling interesse verbeterslag

 2. Het schetsen van een juridisch kader en een beperkt onderzoek laten doen naar de verschillende grondslagen van binnenhavengeld in Nederland door een ter zake deskundige jurist. De werkzaamheden zullen bestaan uit de onderstaande onderdelen: 

  • Algemeen juridisch onderzoek naar havengeldverordeningen, bestaande uit onderzoek naar wetgeving (Gemeentewet, parlementaire geschiedenis), jurisprudentie en vakliteratuur.
  • Juridische analyse van een tiental havengeldverordeningen;

 3. Een bijeenkomst organiseren met en voor relevante partijen. Tijdens deze bijeenkomst zal:

  • De opdrachtgever het belang van het onderwerp in het kader van IDVV duidelijk maken en een beeld schetsen van andere mogelijkheden;
  • NVB de resultaten van de enquête presenteren;
  • Er discussie zijn met relevante partijen.

Deze bijeenkomst zal plaats vinden op 19 maart 's vanaf 13.30 tot ca. 15.30 uurop de volgende locatie: NH Utrecht, Jaarbeursplein, 24, 3521 AR Utrecht

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar nvb@binnenvaart.nl

 

 

 

Go to top