Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenhavens vrijgesteld van aanstaand Europees havenbeleid

De Europese Commissie erkent de specifieke kenmerken van de binnenhavens. De Commissie wil meer achtergrondinformatie en analyse voordat verdere actie wordt ondernomen en vanuit Europa verplichtingen worden opgelegd aan binnenhavens t.a.v. het te voeren beleid. Het binnenhavenbeleid zal nu besproken worden in het kader van de herziening van het Naiades-programma.

Zoals we eerder verheugd hebben kunnen melden is er Europees meer en meer erkenning van het belang van binnenhavens. Mee kunnen doen in Europa en deel uitmaken van Europese netwerken betekent niet alleen dat bepaalde subsidiestromen toegankelijk worden, maar ook dat Europa een rol wil kunnen spelen in het havenbeleid. 

In 2012 zijn de leden van de European Federation of Inland Ports (EFIP) en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) uitgenodigd om een enquête in te vullen. De Europese Commissie wilde informatie over de kwaliteit van de havendiensten, de efficiëntie van  havensystemen en de transparantie van de havenorganisatie. Op basis van de uitkomst van deze vragenlijst zou de Commissie besluiten kunnen nemen. Voor de binnenhavens was en is dit van belang wanneer een "binnenhaven specifieke" aanpak gewenst is.

Onze inzet en die van onze Europese koepelorganisatie EFIP heeft zich geloond, zo kunt u lezen in deze icon EFIP memo 71.

Verder kunt u in deze presentatie over icon EC Ports policy meer lezen over:

  1. achtergrond van de hele discussie over havenbeleid;
  2. presentatie van de discussienota van de Commissie met de belangrijkste punten van het komende havenbeleid;
  3. argumenten ter ondersteuning van de vrijstelling van binnenhavens;
  4. een lijst van voorstellen / initiatieven betreffende binnenhavens.

 

 

Go to top