NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Jaarvergadering

Op donderdag 18 juni 2009 zal in Wageningen de jaarlijkse ledenvergadering van de NVB worden gehouden. Na een besloten gedeelte, waarin de huishoudelijke zaken behandeld zullen worden, en tevens een voorstel gedaan zal worden voor een statutenwijziging, volgt een openbare vergadering.

Het thema van het openbare gedeelte zal met name gericht zijn op de duurzame binnenhaven, de nieuwe tranche “Quick Wins” en het opzetten van masterclasses over de besturing van de binnenhavens. Het is de bedoeling dat de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat, mevrouw Tineke Huizinga aanwezig zal zijn.

De aanvangstijd van de besloten vergadering is 12.30 uur, die van de openbare vergadering 14.00 uur. 
De kosten van de openbare vergadering zijn voor externen € 50,- (excl BTW) en voor leden is deelname kosteloos.

U kunt zich hier niet meer voor inschrijven.

 

Go to top