NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Wi-Fi hotspots op ligplaatsen en binnenhavens

foto - van der Kloet Foto en Videoproducties - SliedrechtDe overheid ziet de toenemende rol van de binnenvaart in de doorvoer van goederen naar het achterland. Betrouwbare datacommunicatie op binnenvaartschepen wordt van steeds groter belang. De overheid wil daarom op een groot aantal ligplaatsen en binnenhavens voor de professionele binnenvaart Wi-Fi hotspots gaan realiseren. Connekt coördineert, namens Rijkswaterstaat, dit initiatief samen met Bureau Telematica Binnenvaart. In de uitrol wordt verder samengewerkt met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, de aangesloten gemeenten en havenbedrijven.

Op 6 juni heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu, bij het congres van Koninklijke Schuttevaer, aan de vice-voorzitter van de Nederlandse vereniging van Binnenhavens, Bert Luijendijk, symbolisch een Wi-Fi-kastje overhandigd.

(Foto - van der Kloet Foto & Videoproducties - Sliedrecht.)

Voordelen gebruikers havens
Betrouwbare datacommunicatie op binnenvaartschepen wordt van steeds groter belang. Wi-Fi op ligplaatsen blijkt zeer gewenst te zijn door binnenschippers. De voordelen op een rij:

  • Uitwisselen van elektronische informatie
  • Downloaden van grote databestanden
  • Updaten van software op afstand
  • Wi-Fi is veel betrouwbaardere en geeft meestal een veel hogere performance dan 3G
  • Lagere kosten
  • Geen datalimieten

Voordelen beheerders havens
Voor de deelnemende havens biedt het ook voordelen. De aantrekkelijkheid van havens en ligplaatsen wordt vergroot. Verder kunnen havenbeheerders de Wi-Fi hotspots ook gebruiken als digital portal van de haven. Gebruikers kunnen bij het aanmelden worden voorzien van informatie over ligplaatsen en voorzieningen in de haven of andere zaken van belang. Wi-Fi in havens, een win win-situatie voor havengebruiker en havenbeheerder!

Inmiddels is de aanbesteding voor de selectie van een leverancier die deze Wi-Fi netwerken zal aanleggen en onderhouden afgerond. Dit betekent dat gestart wordt met de volgende fase in het project, namelijk het uitvoeren van site survey ’s bij de aangemelde binnenhavens/ligplaatsen.
Het aantal aanmeldingen is groter dan het beschikbare budget vanuit het IDVV programma. Daarom is een eerste selectie gemaakt van de binnenhavens/ligplaatsen waar mee gestart wordt. In een later stadium zullen andere havens die belangstelling hebben volgen. Dit zijn de havens bij wie als eerste Wi-Fi zal worden uitgerold:

 

Amsterdam Havengebied

1. Houthaven
2. ADM haven (optioneel)

Boven Merwede

1. Beatrixhaven
2. Biesboschhaven

Havengebied Drechtsteden

Zwijndrecht - Maasboulevard

Rotterdam Havengebied

1. Maashaven
2. N.t.b. locatie

Bergen Op Zoom

Theodorushaven

Vlissingen

1. Van Cittershaven
2. Bijleveldhaven

Terneuzen

1. Zijkanaal A, Groene Wal
2. Kanaal Gent-Terneuzen

Harlingen

1. Noordelijke havens
2. Nieuwe Willemshaven

Moerdijk

1. Roode Vaart
2. Oostelijke & centrale insteekhaven

 

 

Stichting BND (Binnenvaart Netwerk Diensten)
Om de continuïteit en uitbreiding van Wi-Fi in havens te garanderen wordt een nieuwe rechtspersoon opgericht om het beheer en de uitvoering van diensten, zoals Wi-Fi in binnenhavens, te gaan faciliteren. In de toekomst kan ook gedacht worden aan uitbreiding van activiteiten, zoals diensten over diepganginformatie en informatie over ligplaatsen met behulp van AIS.
De stichting zet zich onder meer in voor gezamenlijke organisatie en beheer van laagdrempelige, betrouwbare en stabiele voorzieningen voor breedbandige mobiele internettoegang via Wi-Fi op deelnemende wacht- en ligplaatsen in binnenhavens en op laad- en losterminals ten behoeve van de leden van de vereniging. De stichting streeft er naar om internet via Wi-Fi te faciliteren op zoveel mogelijk locaties die voor de binnenvaart van belang zijn en waar schepen langere tijd verblijven.
De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zal namens de havens deelnemen aan het bestuur van de op te richten stichting.

 

 

 

Go to top