NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Jaarverslag 2019

2019, het was het jaar van de koerswending. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2019 in Deventer is de aangescherpte koers van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens unaniem vastgesteld. We zetten daarbij in op de thema’s: Digitalisering, Bereikbaarheid, Duurzaam & Toekomstbestendig havenbeleid, Samenwerking & Exploitatie en Energietransitie & Circulaire Economie voor de komende vijf jaar.

 

Naast deze koerswijziging zijn er nog vele andere activiteiten geweest waar het NVB zich mee bezig heeft gehouden, zoals de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, de Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden, de Logistieke Alliantie en natuurlijk het jaarlijks terugkerende congres.

 

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en resultaten van 2019, kunt u hier het NVB Jaarverslag 2019 downloaden.

 

Go to top