NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Walstroom geniet meer en meer aandacht

Steeds meer binnenhavens zien de positieve impact van walstroom. Wanneer een schip de motor uitzet, heeft dat een positief effect op het milieu. Minder uitstoot van stikstof en de CO2-belasting gaat omlaag. En volgens DGMR is er nog een onderbelicht voordeel. Gebruik van walstroom zorgt bovendien voor minder uitstraling van geluid naar de omgeving.

Nestgeluid

Klachten over geluid en trillingen in de omgeving van binnenhavens nemen toe. Nieuwe woonwijken worden steeds dichter bij bedrijfsactiviteiten gebouwd. En burgers laten zich nadrukkelijker horen en eisen oplossingen van het bevoegd gezag. Het scheepsgeluid van afgemeerde schepen dat ook wel nestgeluid wordt genoemd, vermindert aanzienlijk bij het gebruik van walstroom. Dat is winst voor het milieu én voor de omgeving van binnenhavens.

Omdat nestgeluid ook een thema in de nieuwe Omgevingswet is, richten havens en overheden zich steeds meer op het in kaart brengen en zo mogelijk reduceren van scheepsgeluid van afgemeerde schepen. Bedrijven kunnen alvast voorsorteren op de nieuwe situatie door het nestgeluid inzichtelijk te maken. DGMR heeft ruime ervaring met geluidsonderzoek bij schepen. Aan boord én op korte afstand van het afgemeerde schip brengen wij het geluid in kaart.

Omgevingsvergunning
De resultaten van de geluidsmetingen verwerken de milieuspecialisten van DGMR in een overzichtelijk rapport. Onder de Omgevingswet kunnen havens en bedrijven de uitkomsten gebruiken als onderdeel van de omgevingsvergunning milieu. Ook kunnen zij een bijdrage leveren aan het gesprek met de omgeving. Meer informatie staat op de DGMR-website 

 

Go to top