Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB sluit aan bij Onshore Power Supply Network

De markt van walstroom is volop in beweging en bij uitstek geschikt om gezamenlijk uit te bouwen. Futureproof logistiek over water kan niet zonder een sterk netwerk aan walstroomfaciliteiten. Het Onshore Power Supply Network (OPS Network) is recent opgericht en heeft als doel relevante (markt)partijen aan elkaar te verbinden die samen toewerken naar de juiste innovatieve oplossingen voor een dekkend en passend netwerk van walstroomvoorzieningen. Primair richt het netwerk zich op ontwikkelingen van walstroom in Nederland en Vlaanderen, echter in de toekomst zal dit verder uitbreiden naar andere landen in de Europese Unie.

Stevigere positioneren op het dossier walstroom

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft recent besloten zich steviger te positioneren op het dossier walstroom en is als strategisch partner betrokken bij het walstroomcollectief en onderdeel van het OPS Network. Havens moeten investeren in walstroominfrastructuur. Een belangrijk element van de duurzame binnenhaven is het aanbieden van walstroomvoorzieningen aan de scheepvaart. Veel is nog onbekend, rendabel zijn investeringen in walstroom niet en daarnaast speelt de problematiek rondom beschikbaarheid aan netcapaciteit. Het is daarom van groot belang om de krachten te bundelen in publieke-private samenwerkingen. NVB ziet uit naar een constructieve samenwerking met het OPS Network.

Port Solutions Rotterdam
Het OPS Network is een initiatief van Port Solutions Rotterdam (PSR) en werkt als netwerkorganisatie waar relevante partijen in de markt elkaar ontmoeten, kennis delen en versterken.

Een haven, bedrijf of organisatie die een sterke link met walstroom heeft, kan aanhaken bij het netwerk en daarmee aangesloten zijn bij andere koplopers in de (inter)nationale wereld van walstroom. Het netwerk kenmerkt zich door proactieve deelnemers die zich richting elkaar en de markt coöperatief opstellen en open zijn over innovaties en ontwikkelingen. Een passende instelling, aangezien alle partijen belang hebben bij standaardisatie in de markt en de juiste dienstverlening naar de eindgebruiker van de walstroomdienst. Het doel is immers om binnenvaartondernemers door heel Nederland en Vlaanderen (en verder) een state-of-the-art walstroomvoorziening te kunnen bieden. Voorzien van alle gemakken om het gebruik te stimuleren.

Netwerkevents
Door aan te sluiten bij het OPS Network blijft een organisatie volledig betrokken bij walstroomontwikkelingen en -innovaties en staat de organisatie in verbinding met andere spelers in de walstroommarkt. Tijdens de vier geplande netwerkevents (jaarlijks) wordt aandacht besteed aan het goed leren kennen van medekoplopers in de markt en wordt relevante kennis en ontwikkelingen met elkaar gedeeld. Dit gebeurt onder andere tijdens een uitgebreid diner, een company-visit bij een van de partners binnen het netwerk, een informeel zomer-event en online onshore power supply meet-up(s). Tevens biedt het netwerk de mogelijkheid kennis te delen middels de online nieuwsbrief die onder deelnemers wordt verspreid. De combinatie van fysieke events en online contact zorgt voor een optimale mix van verbreding van een relevant netwerk, bijhouden van de laatste kennis en de mogelijkheid om te delen waar de organisatie mee bezig is. Win-win voor alle partijen van het OPS Network.

Voor meer informatie, kunt u kijken op de website van Port Solutions Rotterdam.

 

 

 

Go to top