NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

RoRo als alternatief bij wegwerkzaamheden?

Het vervoer van een oplegger met een Roll-on Roll-off schip kan mogelijk een bijdrage leveren als alternatief voor wegvervoer bij grootschalige wegwerkzaamheden. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat laat hiernaar een onderzoek instellen door Rijkswaterstaat naar aanleiding van de evaluatie van de RoRo-testvaart tussen de havens Rotterdam-Tiel-Hoorn in april.

Uit de evaluatie blijkt dat de proef succesvol is verlopen en dat vervoer over water vooral aantrekkelijk is voor goederen die wat langer onderweg mogen zijn zoals bouwmaterialen. Ook verladend en vervoerend Nederland is positief over de proef.
Tijdens de proef zijn opleggers zonder trekker vervoerd op een RoRo-binnenvaartschip van Rhine RO-RO-Services. Het vervoer van opleggers zonder trekker over water is niet nieuw. Wel nieuw is, dat dit gebeurt op zo'n korte vaarafstand binnen Nederland. Rijkswaterstaat heeft de proef geïnitieerd naar aanleiding van de verwachte vervoersgroei in de Randstad. Aan de testvaart namen elf logistieke dienstverleners en verladers deel.


Het bedrijfsleven heeft interesse in deze vorm van vervoer omdat het betrouwbaar, technisch laagdrempelig en goed logistiek inpasbaar is. Tevens levert het een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De testvaart heeft geleid tot een daling van 3800 kilometer wegvervoer en tot een behoorlijke geluidsreductie. Deze wijze van vervoer is goed voor het milieu. De proef leidde tot 5200 kg minder uitstoot van CO2 en 38 kg minder uitstoot van Nox. Ook de kosten zijn bij prijspeil medio 2008 concurrerend ten opzichte van de tarieven in het wegvervoer. In de huidige economische situatie en de daardoor zeer lage vervoersprijzen in het wegvervoer zijn de kansen voor een rendabele exploitatie op dit moment gering.
Naast de mogelijkheid om het RoRo-concept in te zetten als alternatief vervoer bij grootschalige wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld bij de ombouw A15 (Vaanplein-Maasvlakte), laat staatssecretaris Huizinga ook onderzoeken of verdere uitbouw mogelijk is van de bestaande wekelijkse lijndienst van Rhine-RO-RO-Service tussen Rotterdam en Mannheim.
Rijkswaterstaat initieerde de testvaart in april omdat in de provincie Noord-Holland grote nieuwbouwlocaties op de lijn Alkmaar-Enkhuizen worden gerealiseerd. Aangezien de toeleveringsbedrijven (bouwbedrijven voor beton, prefab materialen e.d.) veelal in het oosten en zuiden van Nederland gevestigd zijn, zal de vervoersgroei over de weg toenemen. Bij de proef waren, naast Rijkswaterstaat en Rhine RO-RO-Services, betrokken de Tielse Loswal Combinatie (TLC), de Westfriese Containerterminal (WCT), Ooms Avenhorn en stuwadoorsbedrijf MEO.  Het project wordt ondersteund door GOVERA (Goederen Vervoer Randstad).

 

Go to top