NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Resultaten onderzoek ‘Nederlandse binnenhavens & Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)’

De afgelopen twintig weken heeft de student Freya Diepeveen een afstudeeronderzoek uitgevoerd voor de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en presenteert nu haar resultaten. Zij heeft antwoord gegeven op de vraag: “Op welke wijze kunnen Nederlandse binnenhavens die deel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) gebruik maken van de beschikbare Europese middelen?”.

De NVB wil met dit onderzoek de integratie van de binnenhavens, als essentiële schakels in de logistieke keten, bevorderen op zowel nationaal als Europees niveau. Hiermee wil de NVB een schakel zijn tussen de verschillende organisaties en de havens op weg helpen met deze complexe materie.

In samenwerking met Buck Consultants International is er aan het begin van het onderzoek een icon projectinventarisatie gemaakt. Hierbij hebben de beheerders van de Nederlandse binnenhavens die deel uitmaken van het TEN-T antwoord gegeven op de vraag: “Welke plannen of concrete projecten zijn er in uw haven om de haveninfrastructuur te verbeteren?”. Het overzicht van projecten is gebruikt voor de lobby voor zowel de nationale als de Europese overheid.

Gedurende het afstudeeronderzoek is er een icon informatiedocument voor de binnenhavens geschreven waarbij er meer duidelijkheid is gegeven over het onderwerp TEN-T en wat dat kan betekenen voor de binnenhavens. Op donderdagmiddag 3 april heeft er een geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de binnenhavens geïnformeerd werden over de mogelijkheden rondom TEN-T. Daarnaast was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Er waren interessante sprekers en partijen aanwezig om antwoord te geven op de vragen. De meest gestelde algemene vragen zijn verzameld in het icon Frequently Asked Questions TEN-T document​.

Resultaat onderzoek: ‘waterway to success’

Aan de hand van het bestuderen van de verschillende verordeningen en regelgeving en het voeren van gesprekken en het bezoeken van bijeenkomsten zijn er een aantal aandachtspunten gedefinieerd voor het indienen van een aanvraag voor TEN-T. De punten worden samen de ‘waterway to success’ genoemd en is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek. Een aanvraag heeft een grotere kans op succes als er aan de volgende punten wordt voldaan:

  • Samenwerken met de regio, andere binnen- of zeehavens, grensoverschrijdend met andere landen, of met een andere modaliteit;
  • Europese meerwaarde aantonen;
  • Zoeken naar andere investeringsbronnen. De financiële middelen worden namelijk als cofinanciering beschikbaar gesteld. Een minimale totale projectinvestering hebben die ligt tussen de € 1 miljoen en € 5 miljoen – afhankelijk van het financieringspercentage;
  • Juiste partijen op het juiste moment benaderen;
  • Aansluiten bij doelstellingen van verordeningen.

De NVB kan bij dit alles een verbindende rol spelen door de binnenhavens in contact te brengen met de juiste partijen. De NVB zal veelal verwijzen naar het netwerk van geassocieerde organisaties van de NVB. De NVB ziet zichzelf tevens als een geschikte vertegenwoordiger van de Nederlandse binnenhavens ten aanzien van ook het onderwerp TEN-T.

Download hier het icon Onderzoeksrapport Nederlandse binnenhavens & Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)

 

 

 

Go to top