Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Maritieme monitor 2020


In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster. De maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van €19,7 miljard. Indirect kwam daar nog €5,1 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 3,1% (2018: 3,2%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2019 werk aan 284.917 personen waarvan circa 189.669 directe arbeid betreft. Daarmee vormt het totaal aantal werkzame personen in de maritieme cluster 3,0% (2018: 3,0%) van de werkgelegenheid in Nederland.

In 2019 steeg het aantal werknemers met 1,9% in Nederland terwijl de directe werkgelegenheid in de maritieme cluster daalde (-3,2%). Deze daling wordt veroorzaakt door lagere werkgelegenheidsmultipliers in 2019. Dit zou betekenen dat de achterwaartse effecten van de maritieme cluster kleiner zijn geworden. Met andere woorden: een baan in de maritieme cluster zorgt voor minder banen in sectoren die leveren aan de maritieme cluster dan voorheen.

De directe toegevoegde waarde van de maritieme cluster is licht afgenomen (gelijk aan -0,4%) ten opzichte van de cijfers over 2018. Deze ontwikkeling blijft enigszins achter bij de totale Nederlandse BBP ontwikkeling. De ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de cluster is lager dan de groei van het bbp van Nederland (+4,7%). De indirecte toegevoegde waarde van de maritieme cluster groeide met 2,1%. Voor de totale toegevoegde waarde (direct plus indirect) van de maritieme cluster betekent dit een minimale stijging van 0,1% ten opzichte van de cijfers over 2018.

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2019 ruim €30,4 miljard. In 2018 was dit nog €27,8 miljard. De exportprestatie van de maritieme cluster is dus gegroeid. De grootste exportsector betreft los van de havensector de zeevaartsector met een export van €6,3 miljard in 2019. Op een totale export vanuit Nederland van 516 miljard euro is het aandeel van de maritieme cluster hierin 6%.

Webtool
Dit jaar is ook een webtool gelanceerd voor de Maritieme, Haven en Binnenhavenmonitor. Deze is bereikbaar via: www.maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl

Deze webtool is een aanvulling op de pdf-versie van de Maritieme Monitor, de Havenmonitor en de Binnenhavenmonitor. De webtool biedt de gebruiker de gelegenheid om eigen selecties en doorsnedes te maken van de sectoren en havengebieden uit de monitors. Daarbij wordt er wel op gewezen dat door eigen samenstellingen te maken er dubbeltellingen in de cijfers voor kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld doordat de jachtbouw in zowel de sector scheepsbouw als de sector watersportindustrie is opgenomen. Voor de achtergronden bij de cijfers en de door de onderzoekers gebruikte methodiek bij het bepalen van de cijfers is de pdf-versie van de Maritieme Monitor respectievelijk de Binnenhavenmonitor via deze website digitaal toegankelijk.


Naast de Maritieme Monitor, heeft Nederland Maritiem Land dit jaar opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotrapportage om inzichten te verkrijgen over de maritieme arbeidsmarkt. Deze kunt u vinden in de Maritieme Arbeidsmarktmonitor 2020.

 

 

 

 

Go to top