Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Vooraankondiging bijeenkomst Modelhavenverordening

De leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst Modelhavenverordening.
De NVB is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een uniforme havenverordening. Aan de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is verzocht deze als  model op te nemen en ter beschikking te stellen aan hun leden.
De afgelopen maanden is, zowel door juristen van de VNG als door een door de NVB ingehuurde en ter zake deskundige jurist, hard gewerkt om te voldoen aan de diverse criteria die er zijn, voordat de VNG een modelhavenverordening voorstelt aan haar leden, de Nederlandse gemeenten. Bij deze juridische exercitie is onder meer rekening gehouden met recente jurisprudentie en een juiste verdeling van bevoegdheden.

De werkzaamheden zijn nu in een stadium dat er behoefte is om met een groep mensen uit de praktijk een aantal aandachtspunten en behoeften te bespreken. 
De bijeenkomst zal plaats vinden op:
Datum: 7 maart 2013
Tijdstip: 10.30 tot 12.00 uur
Locatie: VNG, Deetmanzaal, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag

Geïnteresseerden voor deelname voor deze bijeenkomst dienen dit door te geven aan nvb@binnenvaart.nl

 

Go to top