Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verruiming sluis Kornwerderzand

16 november 2013, Persbericht van de Provincie Friesland

De sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand wordt mogelijk verruimd. Minister Schultz van Haegen geeft de regio ruimte om hier, samen met het Rijk, een oplossing voor te zoeken. Door de passage bij Kornwerderzand te vergroten kunnen grotere schepen Lemmer, Makkum, Urk en de regio Zwolle, Kampen, Meppel bereiken. Dit geeft naast een behoorlijke omzetgroei voor bedrijven in deze regio ook meer werkgelegenheid.

 

De Afsluitdijk wordt de komende jaren opgeknapt door het Rijk. De sluisverbreding bij Kornwerderzand valt deels samen met de versterking van de primaire waterkering waarvoor het Rijk verantwoordelijk is. “Reden om als regionale overheden hier samen voor te gaan”, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân. “Deze investering is niet alleen goed voor het scheepvaartverkeer, maar ook voor de jacht- en scheepsbouw. Daarnaast is het ook goed voor de doorstroming van het verkeer op de Afsluitdijk, de bouwsector en de herinrichting van Kornwerderzand.”

Tweede Kamer

Anderhalf jaar geleden werden vragen over de sluis in de Tweede Kamer gesteld door Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas. Hierdoor kreeg de regio destijds kans om de mogelijkheden voor de sluisverbreding te bekijken. Provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Lemsterland, Urk, Lelystad, Kampen, Zwolle en Meppel hebben toen samen een kostenbatenanalyse laten uitvoeren. Door de afspraak met de minister hierover, kan de regio de verbreding van de keersluis nu verder uitwerken. Het plan moet aansluiten bij de planuitwerking voor de Afsluitdijk.

Keersluis

De huidige sluis is 14 meter breed, 2,5 meter diep en 137 meter lang. In de toekomst komen er keersluizen in de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor kunnen schepen van 25 meter breed, 5 meter diep en 150 meter lang de Afsluitdijk passeren. Uit onderzoek blijkt dat de megajachten, gebouwd in Makkum en Vollenhove, gemiddeld eens in de 7 jaar worden vernieuwd. Deze klussen kunnen nu meestal niet worden uitgevoerd, omdat deze grote schepen nadat ze in de vaart zijn genomen, meestal niet meer terug kunnen keren. De bestaande sluizen bij Kornwerderzand zijn daar te klein voor, waardoor Noord-Nederland inkomsten misloopt. 

Kosten

De regio heeft aangedragen de zorg voor de financiering van de extra plan- en realisatiekosten voor de verbreding van de sluis op zich te nemen. Rijk en regio maken tegen de zomer van 2014 definitieve afspraken over dit plan en de financiering van de extra kosten.

Bijlage: icon Vervolgrapport kosten en baten sluis Kornwerderzand.

 

 

Go to top