Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Ontwikkeling modelhavenverordening blijkt schot in de roos


De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maken gezamenlijk een modelhavenverordening. Als in alle havens dezelfde regels gelden, ontstaat meer duidelijkheid voor de scheepvaart en is er en win win-situatie voor gebruikers en beheerders van havens. De NVB streeft al lang naar een uniforme havenverordening, deze moet voorzien in:

  •  Duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart
  •  Beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders
  •  Eenduidige begrippen en definitie
  •  Uniforme aanpak van orde, veiligheid en milieu in de haven
  •  Passende sets uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld

Praktijkkennis
Op 7 maart was er een bijeenkomst waar mensen uit de dagelijkse scheepvaart- of havenpraktijk op het eerste concept konden reageren. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door havenbeheerders vanuit heel Nederland en vertegenwoordiging van de binnenvaart.
Zowel de goede opkomst als de inhoudelijke sterke discussie maken duidelijk dat de werkzaamheden aan een modelhavenverordening een schot in de roos is.


Maatwerk
Er is duidelijk geworden dat er behoefte is aan maatwerk. De modelhavenverordening zal dan ook modulair worden gemaakt. D.w.z. dat artikelen die alleen voor zee-, binnen- of recreatievaart van toepassing zijn apart worden geplaatst. In een digitale vragenronde bij havenbeheerders en havenmeesters zal worden geïnventariseerd aan welke modules behoefte is en om welke artikelen het dan gaat. In deze digitale vragenronde krijgen havenbeheerders ook de gelegenheid om over enkele belangrijke discussiepunten, zoals de definitie van ‘haven’ en wat het toepassingsbereik, hun visie te geven.

 

Volgende bijeenkomst
Alle inbreng die de ervaringsdeskundigen gaven en nog zullen geven wordt door juristen van de NVB en VNG verwerkt in het model. Op 24 april 2013 zal dit model in een tweede bijeenkomst weer worden besproken met de mensen uit de praktijk. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt.

 

Go to top