Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB publiceert het jaarverslag van 2021

2021 was het tweede uitvoeringsjaar van de Strategische Agenda 2020-2025, die de NVB, samen met de leden, heeft geprioriteerd in vijf thema’s.
In 2021 zijn flinke stappen gezet en resultaten geboekt op de twee thema’s:

  • Digitalisering;
  • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.

In 2021 is ook gewerkt aan:

  • Energietransitie en circulaire economie;
  • Bereikbaarheid;
  • De Binnenhavenmonitor 2021;
  • Lustrum NVB-Jaarcongres;
  • Samenwerking met EFIP, Logistieke Alliantie, Centraal Overleg Vaarwegen en andere relevante partijen;
  • Communicatie en kennisdeling

Concrete resultaten op thema’s Digitalisering en Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid zijn in 2021 gepresenteerd en opgeleverd. In 2022 zullen deze resultaten verder zichtbaar worden.

Parallel is de NVB aan de slag gegaan met de andere thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de binnenhavens, efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur, bereikbare en duurzame binnenhavens.

Klik hier om het volledige jaarverslag van 2021 te lezen

 

Go to top