NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

CBRB opent digitaal meldpunt vluchtwegen

Dit NVB-nieuwsartikel is relevant voor partijen die te maken hebben met het vervoer met en/of overslag van/naar binnenvaartschepen van gevaarlijke stoffen.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart (ADN) is in 2015 gewijzigd. Eén van de veranderingen betreft de voorschriften voor vluchtwegen/evacuatiemiddelen bij de overslag van gevaarlijke stoffen. Doelstelling van vluchtwegen en evacuatiemiddelen is om het schip veilig te kunnen verlaten bij een noodsituatie.

Bij de totstandkoming van de nieuwe regels is internationaal afgesproken om ontwikkelingen te volgen en de nieuwe regelgeving te evalueren. Het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) wil informatie verzamelen voor de evaluatie van de nieuwe regelgeving. Hiertoe is vanaf dinsdag 30 juni 2015 een digitaal meldpunt vluchtwegen geopend. Hier kunt u meer informatie over het icon Meldpunt vluchtwegen lezen.

Duidelijk moet worden:

  • Hoe het gesteld is met de beschikbaarheid van evacuatiemiddelen
  • Hoe de communicatie tussen wal en schip verloopt.
  • Hoe werkbaar de nieuwe regels zijn.


Bedrijven en organisatie die te maken hebben met de overslag van gevaarlijke stoffen kunnen meldingen maken. Met deze link opent de vragenlijst van het digitale meldpunt vluchtwegen.

We vragen u om deze informatie door te geven naar relevante bedrijven en contactpersonen. Alvast hartelijk dank.

 

 

Go to top