Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havens Limburg versterken achterlandpositie

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Blue Ports Limburg

Sinds 2011 werken de Limburgse havengemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg samen op het gebied van havenbeheer. In de afgelopen periode zijn mooie resultaten behaald op het gebied van visie, beleid, professionalisering, promotie en duurzaamheid. Deze resultaten moeten verder worden uitgedragen en een vervolg krijgen. De betrokken partijen vinden het daarom belangrijk om de samenwerking opnieuw te bekrachtigen. Op 4 maart 2015 ondertekenden 10 Limburgse havengemeenten, Rijkswaterstaat Zuid Nederland, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg en de Provincie Limburg de samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 2015-2017.

De samenwerking op strategisch niveau moet een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:

  • Positioneren van de Blueports Limburg als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.
  • Havenontwikkeling te bevorderen ten behoeve van industriële en logistieke bedrijvigheid in Limburg en hiermee de economische structuur te versterken.
  • Creëren van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in Limburg.
  • Efficiënt benutten van ruimte en infrastructuur om de groei van het goederenvervoer duurzaam te faciliteren.

De samenwerking op operationeel niveau moet een bijdrage leveren aan de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren dienstverlening aan en faciliteiten voor de gebruikers van de haven.
  • Verder professionaliseren van het havenbeheer in Limburg.
  • Samenwerking tussen gemeenten (en bedrijven) in het havenbeheer en de havenontwikkeling.

De tekst van de ‘icon Samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg’ en de ‘icon Uitvoeringsagenda samenwerking Blueports Limburg’ treft u hier aan. 

 

Go to top