NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB pleit voor bereikbaarheid binnenhavens aan Maasroute

De Provincie Limburg heeft vanaf 2010 gezamenlijk met RWS een pilotproject uitgevoerd voor uitbreiding van de bedieningstijden van de sluizen op de Maasroute. Deze bediening had twee spertijden in de weekendnachten, waarin dus niet bediend werd.
Met financiering uit de regio kon één spertijd worden opgeheven. Ondanks de positieve uitkomsten na een kosten-baten-analyse was de Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) na afloop van de proefperiode niet bereid om  de bediening structureel uit te breiden. 

Onlangs heeft RWS bericht dat er moet worden bezuinigd op de sluis- en brugbedieningen in het hele land. In de periode 2013-2018 moet de bediening op de Maasroute teruggebracht worden naar 7x16 uur.  DIt heeft enorme economische gevolgen en een imagoschade voor de binnenvaart tot gevolg. De bezuinigingen passen totaal niet in het beleid van het Ministerie voor betere benutting van de infrastructuur en het modal shift beleid.
De gedeputeerde van de provincie Limburg heeft, samen met de President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, een brief geschreven aan de Minister, en argumenten tegen deze voorgenomen bezuiniging  aangevoerd.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft dit onderstreept en in een brief naar de Minister van I&M gewezen op het belang van een robuust en beschikbaar achterlandnetwerk. Ook het economische belang van de binnenhavens is genoemd, zie hiertoe ook het rapport 'Blue Ports, de onmisbare schakels' bij publicaties.

Hier kunt u de brief lezen: icon Brief aan Minister IenM - bereikbaarheid Maasroute

 

Go to top