Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EFIP steunt de ambities van het "Fit for 55" pakket

De Europese Commissie heeft op 14 juli het langverwachte "Fit for 55"-pakket gepubliceerd. Het pakket moet de doelstelling van de Europese klimaatwet halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het “Fit for 55”-pakket omvat een brede waaier aan voorstellen, waarvan de nieuwe verordening betreffende de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR) en de herziening van de energiebelastingrichtlijn (ETD) van essentieel belang zijn voor de havens.

Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR)
In de AFIR verwelkomen de binnenhavens de voorgestelde asgerichte benadering in de context van het voorstel voor nationale beleidskaders. Om ervoor te zorgen dat alle infrastructuur voor alternatieve brandstoffen op een evenwichtige en gerichte manier wordt aangelegd, zullen de lidstaten samen beleidskaders moeten ontwikkelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de huidige en toekomstige toestand van de markt, de behoeften van de gebruikers, de kenmerken van het netwerk en andere parameters. Zoals in de Position Paper van het EFIP wordt uiteengezet, zal een dergelijke aanpak de invoering van alternatieve brandstoffen ondersteunen en tegelijkertijd gestrande activa en investeringsonzekerheid vermijden.

Energy Taxation Directive (ETD)
Met de herziening van de EBR worden de nodige stappen gezet om ervoor te zorgen dat alternatieve brandstoffen ingang vinden op de markt. Het minimumbelastingtarief van nul gedurende tien jaar zal in de eerste plaats bewegers en innovatoren in de vervoerssector ondersteunen om deze duurzame brandstoffen zo snel mogelijk op te nemen.

Het “Fit for 55”-pakket schetst de essentiële maatregelen die nodig zijn om de Europese Green Deal te realiseren.
Wij verwelkomen deze voorstellen omdat ze een pad aangeven om groene logistiek in Europa te ontwikkelen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Voor binnenhavens is het van het grootste belang dat deze voorstellen ten uitvoer worden gelegd op een manier die rekening houdt met de heterogene aard van de sector om hun rol als enablers van groene logistiek te waarborgen." aldus EFIP-directeur Turi Fiorito.

Meer lezen? Klik hier

 

Go to top