Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden

Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag 7 februari de 'Visie Handel en Logistiek in 2040'.
 

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.
 

Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.


Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.
 

Naaste evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de ondertekenaars van dit programma.
 


Samen nog vele stappen te nemen
De NVB vindt het belangrijk dat we de doelen met elkaar moeten afstemmen en vernieuwingen moeten uitrollen. "Het versterken van het concurrentievermogen van onze economie en de vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen moeten zeker met elkaar in balans zijn. Hier ligt een transitietaak voor onder meer 420 binnenhavens. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor aantrekkelijker en schoner vervoer over water. Qua samenwerking hebben we nog vele stappen te nemen", aldus Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB. De 'Visie Handel en Logistiek in 2040' is een programma om samen die stappen te zetten.

 

 

Go to top