Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Samen pionierend leren

Duurzaamheid is vaak een vaag, allesomvattend container begrip. Maar niet in de haven Willem-Alexander in Roermond. Hier is maar liefst 90% van de omzet op het terrein omzet uit de circulaire/duurzaamheidseconomie. Diverse bedrijven recyclen reststromen tot grondstoffen, maken nieuwe producten met deze gerecyclede grondstoffen of maken producten in die nodig zijn voor de energietransitie. Mooie voorbeelden zijn Smurfit Kappa, SIF Offshore foundations, Jos Menten Metaalrecycling, STRABAG en Kalle&Bakker betoncentrales.Stilzitten is er echter niet bij op Willem-Alexander. Nieuwe kansen, bedreigingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de bedrijven, verenigd binnen de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ), de gemeente Roermond en tal van andere lokale, regionale en landelijke partijen aan de slag gaan om de volgende stappen te zetten voor een toekomstbestendige haven en bedrijventerrein. De aanvankelijke bedreiging van overstroming bij hoogwater is intussen omgezet naar kansen voor hoogwaterbescherming én modal shift. In april 2020 hebben de bestuurders van de bedrijven, de gemeente Roermond, Waterschap Limburg en Provincie Limburg afgesproken samen de schouders te zetten onder de realisatie van nieuwe kades op het hele terrein.

Daarnaast is er een plan van aanpak in de maak met daarin tal van projecten om het duurzame en circulaire karakter van het havenbedrijventerrein verder te brengen. Hierin staan zowel rijpe als groene projecten door elkaar opgenomen. Zo wordt er al gezamenlijk gewerkt aan hergebruik van (kleine) reststromen via een project genaamd Indusym. Andere projecten bevinden zich nog in de ideefase, zoals een hoogwaardigere uitstraling richting N280 en Designer Outlet Roermond.

‘We merken dat de ontwikkelingen die we in gang zetten ertoe leiden dat steeds meer partijen mogelijkheden zien op het terrein.’ licht Danny Quax toe. Quax is de voorzitter werkgroep duurzaamheid die door de BIZ in het leven is geroepen. ‘Voor ons staan altijd het terrein en de ondernemers centraal. We zitten niet te wachten op allerlei onderzoeken, papier is geduldig maar ondernemers willen graag vooruit.’

Een praktische handreiking en tooling met toepasbare instrumenten die uit het NVB-project ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ moeten komen voldoen hieraan. Bij de NVB en haar kennispartners Movares en DGMR zit veel kennis van en over havens, duurzaamheid en circulariteit. ‘Die kennis kunnen we nu goed gebruiken’ aldus Robbert Speksnijder, beleidsadviseur economische zaken bij de gemeente Roermond. ‘Veel van het werk wat voor ons ligt is nieuw. Dat maakt dat we alleen op elkaar kunnen terugvallen, het is vooral samen pionierend leren.’

 

 

Go to top