Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Jaarcongres 2023

Duurzaam Doen - NVB-Jaarcongres - vrijdag 6 oktober 2023 - Provincie Utrecht

Op weg naar een duurzame binnenvaart en toekomstbestendige binnenhavens

De provincie Utrecht nodigt u van harte uit voor het NVB-Jaarcongres 2023 ‘Duurzaam Doen’ op vrijdag 6 oktober 2023 in het LEF Future Center te Utrecht. Een dag vol interessante inzichten hoe we de verduurzaming van logistiek en binnenvaart kunnen versnellen en binnenhavens toekomstbestendig kunnen maken met in de ochtend interactieve werksessies en in de middag een plenaire sessie, waarbij zal Mark Harbers, minister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, komen spreken. 


De provincie Utrecht maakt zich sterk voor een klimaatbestendige en waterveilige provincie met de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2050. Samen met gemeenten, waterschappen, brancheorganisaties en marktpartijen worden uitdagingen in duurzaamheid omgezet in kansen.

De provincie werkt aan een gezonde leefomgeving waar watergebonden logistiek, de haven van Lage Weide en het Amsterdam-Rijnkanaal een belangrijke rol in spelen. Bij deze ambitie hoort ook dat de provincie Utrecht haar eeuwenoude waterinfrastructuur beter wil gaan benutten. Duurzaam doen vertaalt de provincie in het motto ‘varen waar het kan, rijden als het moet’. De provincie Utrecht werkt aan modal shift en toekomstbestendige infrastructuur voor schone binnenvaart. De binnenhavens spelen daarbij een belangrijke rol.

Programma

09.30 – 10.15      Inloop en ontvangst
10.15 – 10.30      Opening door Eric Diepstraten, waarnemend HID Rijkswaterstaat Midden-Nederland
10.30 – 11.45      Vier parallelle interactieve werksessies
 
12.00 – 14.00     Lunch tijdens vaartocht over het Amsterdam-Rijnkanaal aan boord van de Zilvermeeuw Z9
14.00 – 14.30      Inloop middagprogramma
  • Jaarrede door Eric Janse de Jonge – voorzitter NVB
  • René de Kam, conservator stadsgeschiedenis Centraal Museum Utrecht
  • André van Schie, gedeputeerde provincie Utrecht
  • Bart Kuipers, sr. onderzoeker haveneconomie bij Erasmus UPT
  • Gesprek met 3 schippers over verduurzaming en de toekomst van het kleine schip
  • Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Interactie met publiek/panelleden
16.15 – 18.00      Netwerkborrel
 

Aanmelden

Op 6 oktober 2023 neemt provincie Utrecht u mee op de weg naar de duurzame logistiek van de toekomst. U wilt dit NVB-Jaarcongres niet missen! Meld u nu aan voor een veelzijdig en boeiende dag! Klik hier om u aan te melden.

Workshop en ALV op 5 oktober voor NVB-leden

Voor de leden van de NVB organiseert de NVB de dag voorafgaand aan het Jaarcongres een workshop "Bereikbaarheid over water" in hotel Van der Valk in Utrecht.

Een goede bereikbaarheid van binnenhavens is essentieel om als multimodaal knooppunt te kunnen fungeren in de logistieke keten. De betrouwbaarheid van de vaarwegen staat echter in toenemende mate onder druk, enerzijds door klimaatverandering, anderzijds door de vervangingsopgave. 

Tijdens deze workshop zal Deltacommissaris Peter Glas ingaan op de effecten van klimaatverandering op de bereikbaarheid van binnenhavens. Harold van Waveren van Rijkswaterstaat zal aangeven hoe RWS hier de komende jaren op gaat anticiperen dan wel reageren, mede in het licht van de genoemde onderhouds- en vervangingsopgave.

Het wordt een interactieve sessie waarbij de binnenhavenbeheerders geïnspireerd en geactiveerd worden om zelf aan de slag te gaan met dit thema.

De workshop wordt gevolgd door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en ledendiner.

Programma
13:30 - 14:00 uur - Inloop en ontvangst 
14.00 - 16.30 uur - Workshop
16.30 - 17.30 uur - Napraten en netwerken bij de borrel
17.00 - 17.30 uur - Inloop Algemene Ledenvergadering
17.30 - 19.30 uur - Algemene Ledenvergadering
20.00 uur - Ledendiner

Binnenkort volgt er meer informatie over de workshop en ALV op donderdag 5 oktober 2023 in Utrecht. Maar u kunt zich nu ook al aanmelden voor deze dag!

 

Go to top