Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Startschot werkprogramma ‘digitalisering en binnenhavens’

Het startschot van de eerste fase ‘digitalisering en binnenhavens’ is gevallen. In de komende maanden worden belangrijke stappen genomen om binnenhavens toe te rusten op de digitale toekomst.

Het gonst in de binnenhavens. Wie goed kijkt ziet dat er op veel plekken geëxperimenteerd wordt met digitale toepassingen. Binnenhavens moderniseren inefficiënte processen en verouderde manieren van communiceren. Havenbedrijven willen de informatie die nu onderbenut blijft - in spreadsheets van havenmanagers - anders verzamelen, beter benutten en breder delen. Ondernemers in transport over water denken hardop na over ‘slimme’ havens.

Zoals eerder aangekondigd heeft de NVB het op zich genomen om werk te maken van de toekomstbestendigheid van de Nederlandse binnenhavens. Het is een antwoord op de dringende vraag van de leden naar visievorming en kennisdeling op het gebied van digitalisering. Met het werkprogramma digitalisering en binnenhavens wordt opgedane kennis en ervaring met digitalisering productief gemaakt voor alle havens en krijgen havens die werk willen maken van digitalisering een springplank.

De voorbereidingen zijn al in oktober van start gegaan, maar nu krijgt het programma echt vorm. De eerste bijeenkomsten staan in de agenda. Er is een werkgroep samengesteld met professionals uit alle geledingen van de Nederlandse binnenhavens. In de komende maanden wordt er door deze groep gewerkt aan inzicht, overzicht en richting op het gebied van digitalisering.

Automatisering inning havengelden
Het programma richt zich in eerste instantie op de automatisering van het innen van havengelden. Niet alleen is er een breed gevoelde behoefte aan uniforme oplossingen op dit gebied, maar het stelt ons voor fundamentele vraagstukken die we bij iedere volgende investering in digitalisering opnieuw zullen moeten beantwoorden. Welke data delen we? Wat betekent de keuze voor een digitale infrastructuur voor verhoudingen tussen de verschillende gebruikers van de haven. Wat betekent dit voor efficiëntie, voor duurzaamheid, voor privacy? Hoe waarborgen we de kwaliteit en de veiligheid van de data die we verzamelen en delen? De kennis die in deze eerste fase wordt opgedaan en de afwegingen die worden gemaakt, vormen de basis voor onze toekomstige digitale infrastructuur.

De werkgroep formuleert bruikbare richtlijnen voor de toepassing van digitalisering. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat de toekomst van de Nederlandse binnenhavens wordt getekend door lotsverbondenheid. Digitalisering zal het netwerk van havens versterken en de sector als geheel naar een hoger plan brengen.
Graag houden we u via extra nieuwsbrieven op de hoogte van de vorderingen. Op 1 oktober 2020 deelt het bestuur van de NVB voorafgaand aan de ledenvergadering in Venray de resultaten.

Webinar Digitalisering
Noteert u alvast 8 mei in uw agenda voor een Webinar Digitalisering voor leden om uw licht op te steken over digitalisering en om mee te praten over onze aangesloten, duurzame en efficiënte digitale toekomst.

Heeft u vragen, wilt u bijdragen aan de discussie? Neem contact op met kwartiermaker digitalisering Chris van der Meulen: c.van.der.meulen@eicb.nl of 06 1811 9310
 

 

Go to top