NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenhavens dragen bij aan de werkgelegenheid

Het staat vast dat binnenhavens een belangrijke bijdrage leveren aan de werking van de lokale en regionale economie en aan de werkgelegenheid. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft dit eerder in kaart gebracht met de zogenaamde Blue Ports-rapporten.

Werkgelegenheidseffect Duitse binnenhavens

Op dit moment ontbreekt het in Duitsland aan volledige, vergelijkbare en zinvolle gecumuleerde en relevante gegevens.  Het Bundesverband Öffentlicher Binnenhäfen heeft dit samen met het Instituut voor Transport Planning en Logistiek aan de Technische Universiteit van Hamburg-Harburg (TUHH) opgepakt, zie dit artikel. Er is een praktische methodologie ontwikkeld om aan de data te komen. Doel van het onderzoek naar de regionale werkgelegenheidseffecten is om de economische en sociale betekenis van de binnenhavens in de regionale economie nauwkeuriger en duidelijker te maken. Daarnaast helpt het ontwikkelde enquête systeem om banen te creëren en wordt het gebruikt als strategisch analyse instrument.

Binnenhavenmonitor

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft ook geconstateerd dat er een brede behoefte aan betere cijfers en statistieken is. De NVB laat onderzoeken of de huidige studies naar het economisch belang van binnenhavens kunnen worden door ontwikkeld naar een Binnenhavenmonitor. Zie dit artikel bij het NVB-Nieuws. Er zal ook worden onderzocht of de methode ‘europaproof’ kan worden gemaakt, waardoor meerdere Europese binnenhavens dezelfde manier van economische impact bepalen. 
De NVB is er van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de Mainports, Greenports en Blueports onontbeerlijk is. Een Binnenhavenmonitor is onder meer van belang voor:

  • Beleidsmakers, ontwikkelaars en onderzoekers.
  • Het verkrijgen van bestuurlijk inzicht in het economisch belang en de werkgelegenheid voor regionale economie;
  • Afwegingen van regionale beleidsprioriteiten (wonen, recreatie, economie);
  • Beleidsbepaling door beheerders zeehavens en (de)centrale overheden;
  • Monitoring beleid;
  • Juiste keuze van investeringen in vaarwegen en infrastructuur (belang knooppunten).


 

 

Go to top