NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Agenda en cursusaanbod PAO Techniek en Management

Als non-profit en niet politiek gebonden organisatie vormt PIANC Nederland een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen, waar experts van over de hele wereld zich inzetten voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor waterborne transport infrastructure. Via deze organisatie is de NVB geïnformeerd over het cursusaanbod van PAO Techniek en Management dat mogelijk interessant is voor uw organisatie en medewerkers.
Na de zomer worden de onderstaande trainingen en cursussen aangeboden. De agenda is als volgt;

 

Dolphins en Jetties op 7 en 8 september 2020
De recent ontwikkelde ontwerprichtlijnen voor Dolphins (afmeervoorzieningen) en Jetties (steigers) leer je in deze cursus toe te passen. Met aandacht voor ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud.

 

Integraal riviermanagement op 24 september, 1 en 8 oktober 2020
In deze cursus leer je de complexiteit van het riviersysteem, de opgaven voor hoog- en laagwater en mogelijke maatregelen in samenhang te bezien. Speciale aandacht is daarbij voor de belangen van verschillende sectoren die afhankelijk zijn van de rivieren.

 

Kademuren op 29 september, 6 en 7 oktober 2020
Je leert verschillende typen kademuren in zee- en rivierhavens ontwerpen volgens de meest recente ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken.

 

Hydrodynamica van oppervlaktewateren op 29, 30 september en 7 oktober 2020
Begrip van stroming van water in zeeën, estuaria, rivieren en meren vormt de basis van menig project. Leer de fysica van deze stromingen en de toepassing ervan in numerieke modellen.

 

Modern rivierbeheer op 28, 29 oktober en 3, 4 november 2020
Leer de techniek en processen achter rivieren beter begrijpen. Deze cursus besteedt aandacht aan belangrijke aspecten zoals kribben, langsdammen, tegengaan van bodemerosie en beoordeling van ecologische waarden.

 

Oeverconstructies wordt verwacht in september 2020 
Goede oeverconstructies houden oevers in stand en zorgen voor een veilige vaarweg. Deze cursus geeft een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van oeverconstructies en de richtlijnen voor beheer en onderhoud.

 

Stroming en golven rond waterbouwkundige kunstwerken wordt verwacht in najaar 2020
Rekenen aan eigenschappen van stroming, met nadruk op sluizen en stuwen en aandacht voor CFD, golven bij waterbouwkundige kunstwerken, dichtheidsstromen en zout-zoet-scheidingen.

 

Vermoeiing van constructies op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 november 2020
Leer problemen op het gebied van vermoeiing bij constructies en machines met een hoog aantal belastingwisselingen te herkennen, analyseren en voorkomen.

 

Binnenvaart en vaarwegen op 26, 27 mei en 2, 3 juni 2021
Actueel inzicht in technische kennis met betrekking tot vaarwegen en vaarweggebruik en in de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen, nationaal en internationaal.

 

Meer informatie of aanmelden voor een cursus en/of training? Dat kan via de website van PAO Techniek en Management

 

Go to top