NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Walstroomcollectief pakt marktfalen aan

Sinds 2020 bundelen havens en gemeenten hun krachten om walstroom en daarmee duurzame logistiek over water te bevorderen. Zij doen dit onder de noemer ‘Het Walstroomcollectief’ en hebben als ultiem doel om binnen afzienbare tijd de juiste walstroomfaciliteiten op de juiste plaats te ontwikkelen.

Het walstroomcollectief is een informele samenwerking tussen (binnen)havens met als doel om op de juiste locatie de juiste walstroomvoorziening aan te leggen. De havens hebben scherp voor ogen dat havenontwikkeling op een duurzame manier gedaan moet worden. Ook zien zij dat collectief -echt in samenspraak met elkaar-ontwikkelen, substantiële voordelen heeft. Eerder verscheen in een artikel op onze website over de vorige grote stap die het walstroomcollectief heeft genomen, het opstellen van het handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan vermogen’. Ook is in een eerdere fase het onderzoek ’Walstroom, een haalbaarheidsonderzoek naar clustering’ door dit collectief opgeleverd, als startdocument van de samenwerking. Een artikel hierover is in eerder op onze website verschenen.

Het walstroomcollectief erkent de urgentie van de duurzame ontwikkelingen en zet gezamenlijk de volgende stap voor de juiste walstroom infrastructuur. In een bijeenkomst van 12 november 2021 is met meer dan 25 vertegenwoordigers van havens, havengemeenten en provincies gesproken over walstroom, de verplichtingen die voortvloeien uit EU-richtlijnen én de manier waarop het walstroomcollectief zo goed mogelijk kan voldoen aan die verplichtingen. Bij deelnemers aan het walstroomcollectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten die met elkaar worden ontwikkeld zodat uniformiteit in de havens ontstaat.

Terug naar de start van het collectief. De conclusie uit het door Port Solutions Rotterdam in 2020 opgeleverde onderzoek ‘Walstroom, een haalbaarheidsonderzoek naar clustering’ is dat er sprake is van marktfalen. Het walstroomcollectief zet stappen om de oorzaken van het marktfalen in de walstroommarkt op te lossen, met als doel de negatieve businesscase bij investering in walstroomvoorziening te verbeteren. De oorzaken kunnen aangepakt worden door op verschillende manieren. Onderstaande drie manieren gaan een grote bijdrage leveren.

  1. Het walstroomcollectief verzamelt op uniforme wijze data op basis waarvan de vermogensbehoefte per locatie van deelnemende havens en gemeenten vastgesteld kan worden. Het resultaat is inzicht in de vermogensbehoefte en een indicatie van de omvang van een deel van de markt. Dit draagt bij aan de oplossing voor de huidige onvolledig mededingen en het probleem van toetredingsbarrières.
  2. De maritieme walstroomtafel is een range van bijeenkomsten die in samenwerking met Caroline Nagtegaal-van Doorn wordt georganiseerd. Zij is Europarlementariër met walstroom als een van haar dossiers. De maritieme walstroomtafel is een bijeenkomst met diverse key-spelers uit de markt waar thematisch ontwikkelingen op het gebied van walstroom worden gedeeld. Het resultaat is gedeelde kennis van en over ontwikkelingen in de markt. De maritieme walstroomtafel draagt bij aan de oplossing voor onvolledige informatie.
  3. Het consortium van Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en Stena Line is recent gestart met het project ‘Versnelling uitrol walstroom’. Twee van de vier deelprojecten hebben direct betrekking op het aanpakken van de oorzaken van het marktfalen in de walstroommarkt. Dit zijn:
    Deelactiviteit 1: Standaardisatie wal-schip aansluiting;
    Deelactiviteit 2: Open datacommunicatie protocol voor walstroomvoorzieningen.

    Deze activiteiten dragen bij aan een oplossing voor toetredingsbarrières, hoge transactiekosten en inhomogene producten.


De drie geschetste manieren gecombineerd geven een goed inzicht in op welke wijze het marktfalen in de walstroommarkt wordt aangepakt. De resultaten van de drie manieren geven essentiële inzichten die nodig zijn om goede marktconsultatie te doen. Marktconsultatie geeft inzicht in waar de markt toegevoegde waarde kan leveren. Daarmee draagt marktconsultatie bij aan het maken van de keuze voor de best passende aanbestedingsvorm. De hierboven toegelichte stappen zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur.

De volgende grote stap die het walstroomcollectief zet richt zich specifiek op oplossingsrichting 1 van bovenstaand figuur: Het walstroomcollectief verzamelt op een uniforme wijze data op basis waarvan de vermogensbehoefte per locatie van deelnemende havens en gemeenten kan worden vastgesteld.

Bij de het collectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uniformiteit. De next step die het collectief zet, is het ontwikkelen van een ‘walstroom datasheet’, waarmee havens de informatie die nodig is voor het in kaart brengen van huidige en toekomstige activiteiten en bijbehorende scheepsbewegingen in de haven eenvoudig inzichtelijk hebben. De walstroom datasheet geeft uniforme kwalitatieve data die gebruikt wordt voor de ‘walstroom data-analyse’. In deze analyse worden de gegevens uit de walstroom datasheet afgezet tegen de informatie die is opgenomen in het handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’. Dit handboek is een naslagwerk met een duidelijke opzet en geeft inzicht in de verschillende scheepstypes, het gemiddeld verbruik in kW per uur en de vermogensbehoefte.

Door bovengenoemde analyse ontstaat inzicht in de vermogensbehoefte per locatie in de haven, waardoor het ultieme doel -een goed netwerk van walstroomfaciliteiten- weer een stapje dichterbij is.

Wilt u als (binnen)haven aansluiten bij de volgende stap die het walstroomcollectief zet, neem vrijblijvend contact op met Marieke Vavier via vavier@portsolutionsrotterdam.nl voor meer informatie.

Marieke Vavier is directeur van Port Solutions Rotterdam en regisseur van het walstroomcollectief. Haar ambitie is om in samenwerking met de markt duurzame oplossingen voor (binnen)havens en de binnenvaart te realiseren. Meer informatie over Marieke kan je vinden op LinkedIn en op www.portsolutionsrotterdam.nl

 

 

 

Go to top