Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europese Commissie keurt werkprogramma 2021 goed

Deze week heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2021 goedgekeurd. Het document bevat een lijst van alle geplande en lopende beleidsinitiatieven van de Commissie voor het komende jaar, zoals uiteengezet in de State of the Union-toespraak van president Von der Leyen.

De initiatieven worden gegroepeerd onder 6 rubrieken; Een Europese Green Deal, een Europese fit voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor mensen, een sterker Europa in de wereld, het promoten van onze Europese manier van leven en het geven van een nieuwe impuls voor Europese democratie.
Onder de noemer ‘A European Green Deal’ zijn een aantal initiatieven gebundeld onder het pakket ‘Fit for 55’. 
Deze initiatieven vormt het  'vlaggenschipdoelstelling' van de Commissie, namelijk de uitstoot tegen 2030 met 55% verminderen. 

 

Hieronder vindt u een lijst met in het oog springende nieuwe initiatieven die in 2021 zijn gepland:

 

• Herziening van de energiebelastingrichtlijn (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021).

• Herziening van de richtlijn inzake de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, tweede kwartaal 2021).

• Actieplan voor nulvervuiling voor water, lucht en bodem (niet-wetgevend, tweede kwartaal 2021).

• Herziening van de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen, met inbegrip van een multimodaal initiatief voor kaartverkoop (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, derde kwartaal 2021).

• Herziening van de verordening betreffende het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) (wetgevend, incl. Effectbeoordeling, artikel 172 VWEU, derde kwartaal 2021).

• EU-initiatief inzake spoorwegcorridor 2021, met inbegrip van de herziening van de verordening inzake goederencorridors per spoor en acties om het reizigersvervoer per spoor te stimuleren (niet-wetgevend en wetgevend, inclusief effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, derde kwartaal 2021).

 

Onder ‘in behandeling zijnde prioritaire voorstellen’ noemt de Commissie de Europese klimaatwet.
Meer informatie leest u in het werkprogamma 2021.

 

 

Go to top