Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens in volle gang

Afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens in volle gang
Op 1 mei is Christian van Millingen gestart met zijn afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens. Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het geven van antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe gaat de circulaire economie zich in Nederland de komende jaren ontwikkelen (2030-2040)?
  • Wat betekent dit voor de rol die binnenhavens en de binnenvaart daarin gaan spelen?
  • Welke scenario’s zijn daardoor te schetsen?
  • Wat vraagt dit aan beleidsacties?

De resultaten van het afstudeeronderzoek moeten van toegevoegde waarde zijn voor de NVB-leden en aansluiten bij de doelstellingen van de strategische agenda op het thema Energietransitie en Circulaire Economie en bij voorkeur aansluiten bij de uitvoering van het thema Duurzaam en Toekomstbestendig HavenbeleidInmiddels is het onderzoek naar circulaire economie en binnenhavens in volle gang.

 

Afstudeeronderzoek Circulaire economie en binnenhavens: Plan van Aanpak
Christian heeft het Plan van Aanpak gemaakt waarin de hoofdvraag en onderzoeksvragen zijn geformuleerd. De hoofdvraag ‘Welke beleidsmiddelen kunnen worden ingezet om binnenhavens voor te bereiden op de ontwikkelingen in de circulaire economie?’ en bovenstaande onderzoeksvragen worden onderzocht. Uit eerste gesprekken met havenbeheerders is gebleken dat er veel onzekerheden zijn en dat binnenhavens behoefte hebben aan kennis en inzicht. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen in de circulaire economie zodat het als basis gebruikt kan worden voor het ontwikkelingen van een visie op een circulaire binnenhaven.

 

 

Scenarioplanning als onderzoeksmethode

De hoofdvraag en onderzoeksvragen worden onderzocht door het toepassen van scenarioplanning. Door het toepassen van deze onderzoeksmethode kunnen inzichten verworven worden die havenbeheerders helpen met het maken van strategische keuzes in het licht van de toekomst. Met scenarioplanning wordt het complexe speelveld met veel dynamiek en onzekerheid goed in kaart gebracht en kunnen strategische beslissingen door havenbeheerders effectiever en efficiënter genomen worden.

 

NVB vraagt uw medewerking aan het afstudeeronderzoek
Christian zal in de komende periode aan de slag gaan met het uitwerken van de scenario’s. Daarvoor hebben NVB-leden onlangs een survey ontvangen. Uw bijdrage wordt erg gewaardeerd!. Op 14 juli zal Christian de eerste klankbordsessie organiseren en nodigt u van harte uit hieraan deel te nemen. Binnen deze klankbordgroep worden de scenario’s en adviezen besproken.

 

Wilt u kennis delen, deelnemen aan de klankbordgroep of meer weten over het onderzoek? Dan kunt u de survey invullen en gegevens achterlaten of direct contact opnemen door een e-mail te sturen naar c.van.millingen@binnenvaart.nl  

 

 

Go to top